Finanční účetnictví

Nabízíme pomoc s finančním účetnictvím, jenž vám prozradí, jaká je ekonomická situace vaší společnosti.

Finanční účetnictví je ze zákona povinnou součástí každého podniku. Jeho úkolem je zaznamenávat veškeré finanční operace a události podniku v určeném čase. Ke každoročním povinnostem společností, které vedou účetnictví, patří i sestavování účetní závěrky, která je tvořena několika účetními výkazy – rozvaha, výkaz zisků a ztrát, příloha, přehled o změnách vlastního kapitálu a přehled peněžních toků (výkaz cash flow). Na rozdíl od manažerského účetnictví, které je určené pouze pro vedení firmy, finanční účetnictví má předávat informace o finanční situaci podniku externím partnerům jako jsou banky, akcionáři, finanční úřady a další instituce.

Pokud tedy sháníte někoho, kdo se vám o finanční účetnictví postará, obraťte se na nás. Můžeme vám zajistit účetnictví prostřednictvím naší partnerské účetní firmy. Veškeré vaše transakce proúčtují, sestaví finanční výkazy a budou vás informovat o finančních výsledcích, které z účetnictví vyplynou. Ať už se bude jednat o dlouhodobou spolupráci či jen dočasnou náhradu za vašeho interního účetního, budeme vám po celou dobu k dispozici a staneme se jakýmsi prostředníkem mezi účetní firmou a vámi.

Kroky finančního účetnictví

  • Zaúčtování finančních transakcí společnosti do účetních knih. Každá transakce musí být zaevidována podle obecně uznávaných účetních norem a předpisů.
  • Sestavení účetních výkazů, které poskytují přehled o finanční situaci firmy. Hlavními finančními výkazy jsou rozvaha, výkaz zisku a ztráty a cash flow.
  • Finanční audit – některé podniky musí nechat své finanční záznamy nezávisle prověřit. Audit je důležitým procesem, který kontroluje a ověřuje přesnost a spolehlivost účetních záznamů.
  • Analýza výsledků – zkoumá se výkonnost společnosti, finanční trendy a klíčové ukazatele. Tato analýza pomáhá manažerům a investorům lépe pochopit současný stav a budoucí vývoj firmy.
  • Plánování a rozhodování – informace získané z finančního účetnictví jsou klíčové pro plánování budoucích akcí a strategií. Na základě těchto informací mohou manažeři učinit správná rozhodnutí pro budoucnost společnosti.

Finanční účetnictví je stěžejním nástrojem pro hodnocení ekonomického zdraví organizací a poskytuje důležité informace pro ekonomickou politiku, rozhodování a plánování a je nezbytné pro udržitelný růst a úspěch podniku ve stále konkurenčnějším prostředí.

Kromě zprostředkování finančního účetnictví vám můžeme pomoci i s dalšími druhy účetnictví, s outsourcingem controllingu nebo se vzděláváním vašich zaměstnanců a manažerů formou mentoringu, seminářů nebo workshopů.

Potřebujete pomoc s finančním účetnictvím?

Pomůžeme vám s finančním účetnictvím i se sestavením účetních výkazů jako cash flow nebo výsledovka, abyste mohli zhodnotit finanční situaci vašeho podniku. Pro nezávaznou konzultaci volejte, nebo pište na e-mail, případně vyplňte připravený formulář.
Přejít na poptávku

Máte zájem o naše služby?
Zašlete nám nezávaznou poptávku
Pojďme spolupracovat

Nejnovější články z blogu

Pavel Peňáz hostem podcastu Buduj značku
Finanční poradenství a podpora
17. 11. 2023
15 minut

Pavel Peňáz hostem podcastu Buduj značku

Seznamte se s Pavlem Peňázem, zkušeným externím finančním ředitelem a zakladatelem Controlling Solutions, s více než 15 lety praxe. Odhalte Pavlovu cestu od účetního k pozici CFO a objevte, jak Controlling Solutions podporuje malé a střední podniky.

Celý článek
Pavel Peňáz
Autor
Pavel Peňáz
Další články blogu