Manažerské účetnictví

Nabízíme pomoc s manažerským účetnictvím, které je zásadním nástrojem pro poskytování informací o výkonnosti společnosti a jejím finančním stavu.

Manažerské účetnictví je nezbytným nástrojem pro efektivní řízení a plánování firem. Díky němu mohou manažeři učinit informovaná rozhodnutí, optimalizovat náklady a výnosy a dosáhnout dlouhodobého úspěchu na trhu. Pokud potřebujete s manažerským účetnictvím pomoci, neváhejte se na nás obrátit. Můžeme shromáždit, zpracovat, analyzovat a interpretovat finanční informace, abychom podpořili vaše rozhodování a plánování.

Cíl manažerského účetnictví

Hlavním cílem manažerského účetnictví je poskytnout relevantní informace o finančním stavu a výkonnosti společnosti, které budou sloužit k tomu, aby mohl být podnik efektivně řízen a mohl reagovat na změny, plánovat budoucí kroky a optimalizovat hospodaření společnosti.

Nástroje manažerského účetnictví

Manažerské účetnictví zahrnuje různé nástroje a techniky, které umožňují analýzu a interpretaci finančních dat. Mezi ně patří:

  • Nákladové účetnictví – sleduje a zaznamenává náklady spojené s výrobou nebo poskytováním služeb i režijní a finanční náklady. Pomáhá manažerům identifikovat, které oblasti společnosti jsou nejvíce nákladově efektivní a kde je potřeba provést akce.
  • Vytváření rozpočtů a plánů pro budoucí období na základě historických dat. To umožňuje identifikovat cíle a stanovit strategie, které povedou k dosažení těchto cílů.
  • Analýza výkonnosti podniku pomocí finančních ukazatelů KPI a poměrových analýz a jeho porovnání s plánem.
  • Controlling a procesní nastavení pomáhá manažerům standardně monitorovat a kontrolovat finanční výkony a porovnávat je s definovanými cíli a plány pomocí manažerských výkazů. V případě odchylek lze přijmout korektivní opatření.
  • Podpora rozhodování o investicích, cenové politice, zavádění nových produktů nebo služeb a dalších strategických otázkách. Data z účetnictví umožňují provádět informovaná rozhodnutí s menším rizikem.

Správné využití manažerského účetnictví vede k zefektivnění řízení podniku, zlepšení finanční výkonnosti a posílení konkurenceschopnosti na trhu. Z tohoto důvodu je důležité, aby manažeři měli dostatečné znalosti z manažerského účetnictví. V případě, že byste je potřebovali v této oblasti dovzdělat, nabízíme vám službu finanční koučink a vzdělávání.

Potřebujete pomoci s manažerským účetnictvím?

Rádi vám pomůžeme s manažerským účetnictvím i se všemi dalšími procesy a oblastmi controllingu. Pro nezávaznou konzultaci volejte, nebo pište na e-mail, případně vyplňte připravený formulář.
Přejít na poptávku

Máte zájem o naše služby?
Zašlete nám nezávaznou poptávku
Pojďme spolupracovat

Nejnovější články z blogu

FACT – akronym obsahující celé vaše finanční řízení
Analýzy a ukazatelé
06. 12. 2023
10 minut

FACT – akronym obsahující celé vaše finanční řízení

Finanční řízení podniku je základem úspěšného podnikání. Abyste ho zvládli i vy, představíme vám všechny jeho základní kameny – financování, účetnictví, controlling a daně.

Celý článek
Jakub Ben
Autor
Jakub Ben
Jak sestavit SWOT analýzu firmy
Analýzy a ukazatelé
01. 12. 2023
15 minut

Jak sestavit SWOT analýzu firmy

SWOT analýza slouží k hodnocení silných a slabých stránek, příležitostí a hrozeb. Vysvětlíme vám, jak správně swotku sestavit a jakým častým chybám se vyhnout. Pokud byste přesto potřebovali s jejím sestavením pomoci, neváhejte se na nás obrátit.

Celý článek
Zuzana Spudichová
Autor
Zuzana Spudichová
Další články blogu