Zajištění auditu

Sháníte auditora, který provede finanční audit vašeho podniku? V rámci zprostředkování partnerských služeb vás propojíme s nezávislým auditorem, který se o externí (finanční) audit vaší firmy postará.

Potřebujete provést audit? Nechte to na nás. Nabízíme službu interní audit, v rámci které zoptimalizujeme procesy a nastavíme interní systém kontrol vašeho podniku a tím vám pomůžeme dosáhnout dlouhodobých firemních cílů.

Pokud sháníte někoho, kdo provede externí (finanční) audit vaší společnosti, můžeme vás v rámci partnerských služeb propojit s nezávislými auditory, kteří se vám o externí audit postarají.

Co je to externí audit?

Externí (finanční) audit je ze zákona povinný proces, který se používá k systematickému hodnocení, zhodnocování nebo kontrole účetních záznamů, finančních výkazů nebo procesů. Jeho hlavním cílem je získat nezávislé a objektivní posouzení pro vlastníky a další uživatele finančních výkaů. Posuzuje se, zda jsou účetní záznamy a výkazy správné, spolehlivé a v souladu s příslušnými normami, pravidly a předpisy.

V průběhu auditu může dojít také k odhalení určitých nesrovnalostí, chyb či podvodů. Cílem auditu je zvýšení věrohodnosti účetních informací, které společnosti zveřejňují v účetní závěrce.

Jak probíhá externí audit?

Audit probíhá dle předepsaných směrnic Komory auditorů České republiky (KAČR), které byly připraveny na základě mezinárodních auditorských standardů vydávaných Mezinárodní federací účetních (IFAC) a v souladu se zákonem upravují postup při ověřování účetní závěrky, výroční zprávy a formu zpracování zprávy auditora.

Při finančním auditu se nejprve plánuje, auditoři získávají základní informace o podniku, odhadují rizika. Na základě rizik, velikosti a charakteru podniku určují auditoři rozsah testování. Testuje se spolehlivost, zda vnitřní kontrolní systém podniku plní svoji funkci a věcná správnost, tedy jestli údaje v účetnictví a účetní závěrce jsou úplné, správné a průkazné. Během celého procesu auditu je veden spis auditora, který se v závěru uzavře a na jeho základě je vyhotovena auditní zpráva.

Máte-li o externí (finanční) audit zájem, kontaktujte nás a naši partneři se už o všechno postarají. Potřebujete dočasnou náhradu za účetního, který by vedl vaši mzdovou agendu? I s tím vám můžeme pomoci. Účetnictví vám dočasně povedou naši kvalifikovaní účetní s mnohaletou praxí. A pokud máte potíže s daněmi, nabízíme i daňové poradenství. Naši partnerští daňoví poradci vám vše rádi vysvětlí, ukážou, jak se správně počítají daně a pomohou i s podáním daňového přiznání.

Chystáte se na finanční audit?

Můžeme vás propojit s nezávislými auditory, kteří se dle předepsaných směrnic o celý tento povinný proces postarají. Pro nezávaznou konzultaci volejte, nebo pište na e-mail, případně vyplňte připravený formulář.
Přejít na poptávku

Máte zájem o naše služby?
Zašlete nám nezávaznou poptávku
Pojďme spolupracovat

Nejnovější články z blogu

Pavel Peňáz hostem podcastu Buduj značku
Finanční poradenství a podpora
17. 11. 2023
15 minut

Pavel Peňáz hostem podcastu Buduj značku

Seznamte se s Pavlem Peňázem, zkušeným externím finančním ředitelem a zakladatelem Controlling Solutions, s více než 15 lety praxe. Odhalte Pavlovu cestu od účetního k pozici CFO a objevte, jak Controlling Solutions podporuje malé a střední podniky.

Celý článek
Pavel Peňáz
Autor
Pavel Peňáz
Další články blogu