Interní audit

Nabízíme interní audit podniku, při kterém se postaráme o optimalizaci procesů, abyste mohli dosahovat svých vytyčených cílů.

Potřebujete provést audit? Nechte to na nás. Nabízíme službu interní audit, v rámci které zoptimalizujeme procesy a nastavíme interní systém kontrol vašeho podniku. Tím vám pomůžeme dosáhnout dlouhodobé udržitelnosti, úspěchu společnosti i firemních cílů.

Je třeba poznamenat, že interní audit se liší od externího (finančního) auditu, který vám také umíme zajistit. Provádějí ho nezávislé externí společnosti za účelem posouzení finančních výkazů a dalších informací pro vlastníky společnosti, ale i pro externí zúčastněné strany, jako jsou investoři nebo banky. Externí audit je navíc pro některé společnosti povinný.

Co je to interní audit

Interní audit je důležitým procesem nejen v managementu financí a controllingu, ale v celé oblasti řízení. Jedná se o nezávislé a systematické hodnocení interních procesů, postupů a účinnosti systémů řízení s cílem zlepšit efektivitu provozu společnosti. Interní audit také identifikuje slabiny a problémy ve vnitřních procesech, aby mohla být přijata vhodná opatření pro jejich zlepšení.

Cíl interního auditu

Cílem interního auditu je poskytnout vedení společnosti nezávislou a objektivní zpětnou vazbu, zda jsou interní procesy a postupy uplatňované správně, v souladu s platnými předpisy a zda přispívají k dosahování stanovených cílů firmy. 

Klíčové kroky interního auditu

  • Stanovení cílů a rozsahu auditu, vyhodnocení klíčových rizik a identifikace důležitých oblastí pro hodnocení.
  • Shromažďování relevantních informací a dat týkajících se sledovaných procesů a postupů.
  • Analýza nasbíraných dat a jejich porovnání s definovanými standardy a předpisy.
  • Identifikace slabých míst, nedostatků a odchylek od stanovených postupů, které odhalila analýza.
  • Vypracování zprávy, která obsahuje doporučení pro zlepšení a návrhy na nápravná opatření.

Výhody interního auditu

Výhody interního auditu jsou značné. Pomáhá společnosti snižovat rizika chyb a zneužití, zlepšit výkonnost a efektivitu, identifikovat nové příležitosti pro růst a posílit důvěru vedení, akcionářů a dalších zainteresovaných stran. Díky pravidelným interním auditům může podnik lépe plnit své závazky vůči svým zaměstnancům, zákazníkům a celému prostředí, ve kterém působí.

Můžeme vám pomoci s něčím dalším? Nabízíme outsourcing controllingu, vzdělávací kurzy, mentoring či workshopy pro vaše zaměstnance a manažery a mnoho dalších služeb z oblasti finančního řízení podniku.

Potřebujete provést interní audit podniku?

Zoptimalizujeme procesy a nastavíme systém kontrol, aby váš podnik dosáhl dlouhodobých cílů. Pro nezávaznou konzultaci volejte, nebo pište na e-mail, případně vyplňte připravený formulář.
Přejít na poptávku

Máte zájem o naše služby?
Zašlete nám nezávaznou poptávku
Pojďme spolupracovat

Nejnovější články z blogu

FACT – akronym obsahující celé vaše finanční řízení
Analýzy a ukazatelé
06. 12. 2023
10 minut

FACT – akronym obsahující celé vaše finanční řízení

Finanční řízení podniku je základem úspěšného podnikání. Abyste ho zvládli i vy, představíme vám všechny jeho základní kameny – financování, účetnictví, controlling a daně.

Celý článek
Jakub Ben
Autor
Jakub Ben
Jak sestavit SWOT analýzu firmy
Analýzy a ukazatelé
01. 12. 2023
15 minut

Jak sestavit SWOT analýzu firmy

SWOT analýza slouží k hodnocení silných a slabých stránek, příležitostí a hrozeb. Vysvětlíme vám, jak správně swotku sestavit a jakým častým chybám se vyhnout. Pokud byste přesto potřebovali s jejím sestavením pomoci, neváhejte se na nás obrátit.

Celý článek
Zuzana Spudichová
Autor
Zuzana Spudichová
Další články blogu