Proces plánování

Nabízíme pomoc s plánováním vašeho podniku. Díky stanovení cílů, strategií, akčních plánů a dalších důležitých fází dosáhne váš podnik úspěchů, minimalizuje rizika a bude moci pružně reagovat na změny v obchodním prostředí.

Plánování ve firmách je klíčovým nástrojem, který umožňuje společnostem dosahovat cílů a úspěchů, minimalizovat rizika a reagovat na neustále se měnící podmínky v obchodním prostředí. Tento proces zahrnuje identifikaci cílů, stanovení strategií a akčních plánů, alokaci zdrojů a průběžné monitorování a hodnocení výsledků. S procesy plánování máme mnohaleté zkušenosti, proto pokud i vy chcete mít pečlivě promyšlené plány, neváhejte nás kontaktovat.

Hlavní fáze procesu plánování

  • Stanovení cílů, kterých chce společnost dosáhnout. Tyto cíle by měly být specifické, měřitelné, dosažitelné, realistické a časově ohraničené (SMART metoda). Mohou zahrnovat strategické cíle na delší časové období i operativní cíle na kratší období.
  • SWOT analýza, která v interním prostředí zkoumá silné stránky a slabiny podniku a v externím prostředí se zaměřuje na příležitosti a hrozby. Tato analýza umožňuje lépe pochopit kontext, ve kterém se firma pohybuje a klíčové faktory ovlivňující její činnost.
  • Stanovení strategií, které povedou k dosažení cílů.
  • Vytvoření akčních plánů podniku – specifikují kroky, jenž je třeba podniknout, a časový horizont, v němž je nutné je uskutečnit.
  • Efektivní rozdělení lidských, finančních a materiálních zdrojů.
  • Implementace akčních plánů podniku, zahájení, evidence, monitoring a revize operativních úkolů a srovnání s očekávaným výsledkem. To by mělo přinést efektivní realizování úspor či nápravných opatření.

Úrovně plánu

  • Strategická (dlohuodobé plánování období 2–5 let)
  • Taktická (typicky rozpočty podniku a plány pro období jednoho roku či několika kvartálů)
  • Operativní (krátkodobější výhledy v řádech týdnů či několika měsíců)

Kromě procesu plánování vám můžeme pomoci i se správou cestovních náhrad, s řízením pohledávek nebo můžeme provést interní audit vaší firmy.

Potřebujete pomoci s procesem plánování?

Postaráme se o všechny klíčové fáze procesu a vy díky tomu dosáhnete firemních cílů. Pro nezávaznou konzultaci volejte, nebo pište na e-mail, případně vyplňte připravený formulář.
Přejít na poptávku

Máte zájem o naše služby?
Zašlete nám nezávaznou poptávku
Pojďme spolupracovat

Nejnovější články z blogu

FACT – akronym obsahující celé vaše finanční řízení
Analýzy a ukazatelé
06. 12. 2023
10 minut

FACT – akronym obsahující celé vaše finanční řízení

Finanční řízení podniku je základem úspěšného podnikání. Abyste ho zvládli i vy, představíme vám všechny jeho základní kameny – financování, účetnictví, controlling a daně.

Celý článek
Jakub Ben
Autor
Jakub Ben
Jak sestavit SWOT analýzu firmy
Analýzy a ukazatelé
01. 12. 2023
15 minut

Jak sestavit SWOT analýzu firmy

SWOT analýza slouží k hodnocení silných a slabých stránek, příležitostí a hrozeb. Vysvětlíme vám, jak správně swotku sestavit a jakým častým chybám se vyhnout. Pokud byste přesto potřebovali s jejím sestavením pomoci, neváhejte se na nás obrátit.

Celý článek
Zuzana Spudichová
Autor
Zuzana Spudichová
Další články blogu