SWOT analýza

Nabízíme pomoc s vytvořením SWOT analýzy, která je klíčovým nástrojem pro strategické plánování podniku.

Připravujete strategickou analýzu podniku a nevíte si rady se SWOT analýzou, která je její součástí? Obraťte se na nás. Rádi vám s jejím sestavením pomůžeme.

Co je to SWOT analýza firmy a k čemu slouží

SWOT analýza je nástroj, používaný při strategické analýze podniku. Provádí se na základě hodnocení silných stránek (strengths), slabých stránek (weaknesses), příležitostí (opportunities) a hrozeb (threats) vybrané firmy, projektu či podnikatelského záměru. Poskytuje ucelený přehled o vnitřních a vnějších faktorech ovlivňujících daný objekt zkoumání.

SWOT analýza pomáhá firmám porozumět jejich současné situaci, přednostem a slabostem, a zároveň identifikovat potenciální příležitosti a hrozby. Na základě výsledků SWOT analýzy se vyvíjí čtyři typy strategií:

  • SO – pomocí silné stránky získat konkurenční výhodu 
  • WO – překonat slabou stránku za pomoci příležitosti 
  • ST – využít silné stránky pro minimalizaci účinku hrozby 
  • WT – minimalizovat slabiny a čelit hrozbám 

Myslete na to, že SWOT analýza není jednorázový proces. Je třeba ji pravidelně aktualizovat, reagovat na změny v okolí a přizpůsobovat strategický plán podniku novým podmínkám. Důležité je také zmínit, že SWOT analýza je pro každý podnik či projekt naprosto jedinečná.

Části SWOT analýzy podniku

SWOT analýza se dělí na čtyři části. Dvě zkoumají vnitřní prostředí podniku a dvě vnější prostředí podniku. Jsou to:

  • Silné stránky se zaměřují na interní pozitivní faktory společnosti. Může jít například o konkurenční výhody, schopnosti, zkušenosti, přístup ke zdrojům nebo kvalitu produktů a služeb. Identifikace a porozumění těmto silným stránkám pomáhá podniku pochopit, čím se odlišuje od konkurence a jaké má unikátní přednosti.
  • Slabé stránky odkazují na interní negativní faktory podniku. Může se jednat o nedostatečné dovednosti, nedostatek zdrojů, problémy s kvalitou nebo neefektivní procesy. Odhalení těchto slabých stránek a jejich odstranění nebo minimalizace dopadu je klíčová pro zlepšení a rozvoj společnosti.
  • Příležitosti se soustředí na externí pozitivní faktory, které mohou ovlivnit společnost v její prospěch. Jedná se například o nové trhy, trendy, změny v poptávce, technologický pokrok nebo změny v regulacích. Identifikace a využití těchto příležitostí může firmě pomoci k jejímu růstu, rozšíření do nových oblastí a získání konkurenční výhody.
  • Hrozby se týkají externích negativních faktorů, které mohou mít negativní vliv na podnik. Mohou to být konkurenční tlaky, změny na trhu, nové předpisy, změny ve spotřebitelském chování nebo technologické riziko. Odhalení těchto hrozeb je důležité pro ochranu společnosti a minimalizaci negativních dopadů.

Pro podrobnější informace o tom, co je SWOT analýza a jak ji sestavit si přečtěte náš článek na blogu.

Můžeme provést ekonomickou analýzu podniku nebo procesní audit, jehož prostřednictvím optimalizujeme procesy ve vaší firmě. Obrátit se na nás můžete i v případě, že si nevíte rady s nastavením a reportingem KPI.

Máte zájem o profesionální SWOT analýzu?

Chcete získat jasné a objektivní poznatky o vašem podnikání? Nebo chcete pomoci s tvorbou strategií? Kontaktujte nás telefonicky, e-mailem nebo vyplňte připravený formulář. Podáme vám pomocnou ruku.
Přejít na poptávku

Máte zájem o naše služby?
Zašlete nám nezávaznou poptávku
Pojďme spolupracovat

Nejnovější články z blogu

FACT – akronym obsahující celé vaše finanční řízení
Analýzy a ukazatelé
06. 12. 2023
10 minut

FACT – akronym obsahující celé vaše finanční řízení

Finanční řízení podniku je základem úspěšného podnikání. Abyste ho zvládli i vy, představíme vám všechny jeho základní kameny – financování, účetnictví, controlling a daně.

Celý článek
Jakub Ben
Autor
Jakub Ben
Jak sestavit SWOT analýzu firmy
Analýzy a ukazatelé
01. 12. 2023
15 minut

Jak sestavit SWOT analýzu firmy

SWOT analýza slouží k hodnocení silných a slabých stránek, příležitostí a hrozeb. Vysvětlíme vám, jak správně swotku sestavit a jakým častým chybám se vyhnout. Pokud byste přesto potřebovali s jejím sestavením pomoci, neváhejte se na nás obrátit.

Celý článek
Zuzana Spudichová
Autor
Zuzana Spudichová
Další články blogu