Procesní audit

Nabízíme pomoc s procesním auditem, který odhalí slabá místa v procesech a pomůže vám s jejich nápravou.

Chcete vědět, zda jsou vaše podnikové procesy dobře nastaveny a vše funguje, jak má? Pomůžeme vám provést procesní audit, který vám na tyto otázky odpoví, odhalí případné nedokonalosti a pomůže s jejich nápravou. Pravidelné provádění procesních auditů pomáhá firmám udržovat vysokou úroveň výkonnosti, inovace a konkurenceschopnosti.

Co je to procesní audit

Procesní audit je systematický a nezávislý proces, který se používá k posouzení efektivity a dodržování procesů a postupů ve společnosti. Je to důležitý nástroj pro kontrolu a dosažení firemních cílů.

Cílem procesního auditu je získat přehled o tom, jak jsou procesy ve společnosti navrženy, implementovány a identifikovat příležitosti pro zlepšení zkoumaných procesů.

Průběh procesního auditu

Procesní audit se obvykle skládá z několika fází, včetně plánování, provedení, vyhodnocení a zpracování výsledků. V průběhu plánovací fáze je stanovena metodika auditu, určena kontrolní kritéria a vybrána vzorková data pro analýzu. Poté následuje samotně provedení auditu, které zahrnuje sběr informací, kontrolu dokumentace a provádění testů.

Během vyhodnocovací fáze jsou shromážděné informace analyzovány a porovnány s předepsanými standardy a kritérii. Zjišťují se slabá místa, hodnotí se účinnost procesů a identifikují příležitosti pro zlepšení. Na základě výsledků procesního auditu jsou připraveny závěrečné zprávy, které obsahují doporučení pro zlepšení procesů a návrhy na opatření.

Procesní audit se obvykle skládá z několika fází:

  • plánování –⁠ je stanovena metodika auditu, určena kontrolní kritéria a vybrána vzorková data pro analýzu
  • provedení auditu –⁠ zahrnuje sběr informací, kontrolu dokumentace a provádění testů
  • vyhodnocení –⁠ analýza shromážděných informací, porovnání s předepsanými standardy a kritérii, zjišťují se slabá místa, hodnotí se účinnost procesů a identifikují se příležitosti pro zlepšení 
  • zpracování výsledků –⁠ závěrečné zprávy, které obsahují doporučení pro zlepšení procesů a návrhy na opatření

Kromě procesního auditu můžeme provést i interní audit, který se zaměřuje na celou oblast podniku, nebo vám zprostředkujeme externí (finanční) audit.

Máte zájem o procesní audit vaší firmy?

Nabízíme profesionální procesní audit a pomoc s odhalením skrytého potenciálu vašich podnikových procesů. Pro nezávaznou konzultaci volejte, nebo pište na e-mail, případně vyplňte připravený formulář.
Přejít na poptávku

Máte zájem o naše služby?
Zašlete nám nezávaznou poptávku
Pojďme spolupracovat

Nejnovější články z blogu

Pavel Peňáz hostem podcastu Buduj značku
Finanční poradenství a podpora
17. 11. 2023
15 minut

Pavel Peňáz hostem podcastu Buduj značku

Seznamte se s Pavlem Peňázem, zkušeným externím finančním ředitelem a zakladatelem Controlling Solutions, s více než 15 lety praxe. Odhalte Pavlovu cestu od účetního k pozici CFO a objevte, jak Controlling Solutions podporuje malé a střední podniky.

Celý článek
Pavel Peňáz
Autor
Pavel Peňáz
Další články blogu