Strategická analýza podniku

Nabízíme pomoc se strategickou analýzou podniku pro střední i malé firmy. Zhodnotíme vaše silné a slabé stránky i vaši konkurenci a přizpůsobíme tomu strategický plán podniku.

Hledáte pomoc se strategickou analýzou podniku? Obraťte se na nás. Pomůžeme vám převést stratetickou analýzu do čísel a na jejím základu sestavíme podnikatelský plán. Můžeme vás propojit s odborníkem, který zhodnotí vaše silné a slabé stránky, prozkoumá tržní prostředí a konkurenci a sestaví strategický plán podniku.

Co je to strategická analýza podniku

Strategická analýza podniku je klíčový proces, který pomáhá podnikům posoudit svou současnou pozici, identifikovat důležité faktory, které ovlivňují jejich úspěch a vytvořit plán, s jehož pomocí dosáhnou dlouhodobých cílů. Tato analýza se provádí prostřednictvím systematického sběru a hodnocení informací o vnitřním i vnějším prostředí podniku.

Důležité je si uvědomit, že strategická analýza podniku není jednorázovým úkolem, ale jde o kontinuální proces. Podnik by měl pravidelně aktualizovat svou strategickou analýzu a přizpůsobovat svou strategii novým podmínkám. Jedině tak může rychle reagovat na měnící se podnikatelské prostředí a zůstat konkurenceschopný. 

Aspekty ovlivňující dosažení strategických cílů

Při strategické analýze se podnik zaměřuje na různé aspekty, které ovlivňují jeho schopnost dosáhnout strategických cílů. Mezi tyto aspekty patří:

  • konkurence
  • tržní trend
  • technologické inovace
  • ekonomické faktory
  • politické a právní prostředí
  • sociální a kulturní faktory
  • interní faktory jako organizační struktura, zdroje a schopnosti podniku

Nástroje používané při strategické analýze podniku

Při strategické analýze se používá několik nástrojů a metod. Jednou z nejznámějších je SWOT analýza, která se zaměřuje na identifikaci silných a slabých stránek, příležitostí a hrozeb. Díky SWOT analýze získává podnik přehled o interních schopnostech i nedostatcích, ale i o vnějších faktorech, které mohou ovlivnit výkon.

Dalším důležitým nástrojem je analýza PESTLE, která zkoumá politické, ekonomické, sociální, technologické, legislativní a environmentální faktory, které podnik ovlivňují. Více méně se jedná o mnohem komplexnější analýzu SWOT, která podniku pomáhá pochopit širší kontext a identifikovat příležitosti a hrozby v těchto oblastech.

Strategická analýza firmy zahrnuje i hodnocení konkurence a tržního prostředí. Důkladné pochopení konkurenčního prostředí umožňuje podniku přizpůsobit svou strategii a získat konkurenční výhodu.

Strategický plán podniku

Výsledky strategické analýzy jsou základem pro vytvoření finančního strategického plánu podniku, se kterým rádi pomůžeme. Tento plán obsahuje dlouhodobé cíle, strategie pro jejich dosažení a opatření, která je třeba přijmout. Strategický plán umožňuje podniku lépe reagovat na změny v okolí a dosáhnout udržitelného konkurenčního postavení.

Nabízíme pomoc také s marketingovou analýzou, finanční analýzou, s analýzou podnikových procesů nebo s nastavením a reportingem KPI.

Potřebujete provést strategickou analýzu podniku?

Naše odborné poradenství a analytické schopnosti vám pomohou s tvorbou úspěšného strategického plánu podniku. Pro nezávaznou konzultaci volejte, nebo pište na e-mail, případně vyplňte připravený formulář.
Přejít na poptávku

Máte zájem o naše služby?
Zašlete nám nezávaznou poptávku
Pojďme spolupracovat

Nejnovější články z blogu

FACT – akronym obsahující celé vaše finanční řízení
Analýzy a ukazatelé
06. 12. 2023
10 minut

FACT – akronym obsahující celé vaše finanční řízení

Finanční řízení podniku je základem úspěšného podnikání. Abyste ho zvládli i vy, představíme vám všechny jeho základní kameny – financování, účetnictví, controlling a daně.

Celý článek
Jakub Ben
Autor
Jakub Ben
Jak sestavit SWOT analýzu firmy
Analýzy a ukazatelé
01. 12. 2023
15 minut

Jak sestavit SWOT analýzu firmy

SWOT analýza slouží k hodnocení silných a slabých stránek, příležitostí a hrozeb. Vysvětlíme vám, jak správně swotku sestavit a jakým častým chybám se vyhnout. Pokud byste přesto potřebovali s jejím sestavením pomoci, neváhejte se na nás obrátit.

Celý článek
Zuzana Spudichová
Autor
Zuzana Spudichová
Další články blogu