Marketingová analýza podniku

Pomůžeme vám s marketingovou analýzou podniku, díky které porozumíte trhu i konkurenci a dosáhnete svých marketingových cílů.

Chcete-li skutečně porozumět aktuální situaci na trhu, bez pečlivé marketingové analýzy podniku se neobejdete. Pokud při její tvorbě tápete, nabízíme vám pomoc, abyste úspěšně dosáhli svých marketingových cílů. Můžeme spočítat finanční dopad marketingových kampaní, budeme monitorovat zákaznické portfolio v čase, sledovat prodejní ceny a plánovat rozpočet podle zákaznických segmentů. Zároveň vás můžeme propojit s odborníkem, který vše dovede nastavit.

Co je to marketingová analýza a jaký je její cíl

Při marketingové analýze podniku se sbírají, vyhodnocují a interpretují kvantitativních i kvalitativní data, jako jsou statistiky tržeb, výzkumy trhu, spotřebitelské preference, trendy a demografické informace. Marketingová analýza je nezbytnou součástí efektivního marketingového plánování a rozhodování, protože poskytuje informace, které podporují vytváření relevantních a účinných marketingových kampaní.

Cílem marketingové analýzy je porozumět trhu, spotřebitelům a konkurenci a vytvořit základ pro strategická rozhodnutí v oblasti marketingu. Analýza zahrnuje sběr a vyhodnocování kvantitativních i kvalitativních dat, jako jsou statistiky tržeb, výzkumy trhu, spotřebitelské preference, trendy a demografické informace.

Součástí marketingové situační analýzy je i SWOT analýza, která hodnotí silné a slabé stránky podniku, příležitosti a hrozby, a tím pomáhá identifikovat oblasti, které je třeba zlepšit.

Příklady klíčových ukazatelů marketingové analýzy

Při provádění marketingové analýzy je důležité identifikovat klíčové faktory a ukazatele, které ovlivňují úspěch marketingových aktivit. Jedná se například o tyto faktory:

  • tržní podíl
  • povědomí o značce
  • preference zákazníků
  • cena
  • konkurenční prostředí

Výsledky marketingové situační analýzy podniku

Výsledky marketingové analýzy poskytují podklady pro tvorbu marketingové strategie podniku a marketingového plánu, kterou jsou důležité pro dosažení marketingových cílů. Analýza může například ukázat, jaké segmenty trhu jsou nejatraktivnější pro značku, jak efektivně komunikovat s cílovou skupinou nebo zda má firma nějakou konkurenční výhodu a jak by ji měl lépe využít.

Marketingová analýza podniku není jednorázovou záležitostí. Jedná se o proces, který by měl být pravidelně aktualizován a upravován v souladu s tržními změnami a novými daty. Je to dynamický nástroj, který pomáhá marketingovým profesionálům a manažerům přizpůsobovat se měnícím se podmínkám a optimalizovat své marketingové strategie a rozhodnutí.

Rádi vám pomůžeme i s dalšími analýzami, jako třeba s ekonomickou analýzou podniku, strategickou analýzou podniku, ale můžeme provést i procesní audit.

Potřebujete naši pomoc s marketingovou analýzou?

Máte-li potíže s tvorbou marketingové analýzy podniku, kontaktujte nás přes e-mail, telefonicky případě prostřednictvím předpřipraveného formuláře.
Přejít na poptávku

Máte zájem o naše služby?
Zašlete nám nezávaznou poptávku
Pojďme spolupracovat

Nejnovější články z blogu

FACT – akronym obsahující celé vaše finanční řízení
Analýzy a ukazatelé
06. 12. 2023
10 minut

FACT – akronym obsahující celé vaše finanční řízení

Finanční řízení podniku je základem úspěšného podnikání. Abyste ho zvládli i vy, představíme vám všechny jeho základní kameny – financování, účetnictví, controlling a daně.

Celý článek
Jakub Ben
Autor
Jakub Ben
Jak sestavit SWOT analýzu firmy
Analýzy a ukazatelé
01. 12. 2023
15 minut

Jak sestavit SWOT analýzu firmy

SWOT analýza slouží k hodnocení silných a slabých stránek, příležitostí a hrozeb. Vysvětlíme vám, jak správně swotku sestavit a jakým častým chybám se vyhnout. Pokud byste přesto potřebovali s jejím sestavením pomoci, neváhejte se na nás obrátit.

Celý článek
Zuzana Spudichová
Autor
Zuzana Spudichová
Další články blogu