Ekonomická analýza podniku

Nabízíme pomoc s vypracováním ekonomické analýzy podniku, která je důležitým nástrojem pro správné řízení podniku a jeho rozvoj v konkurenčním podnikatelském prostředí.

Protože je ekonomická analýza podniku nezbytným nástrojem pro správné řízení a rozvoj podniku v dnešním konkurenčním podnikatelském prostředí, měla by být provedena odborně a důkladně. Nabízíme vám proto pomoc s jejím vypracováním.

Co je to ekonomická analýza podniku

Ekonomická analýza podniku je důležitým nástrojem pro hodnocení finančního zdraví a výkonnosti podniku. Pomáhá lépe porozumět hospodářskému prostředí, ve kterém podnik působí, a identifikovat silné a slabé stránky podniku. Tato analýza poskytuje podrobné informace o finančních ukazatelích, tržním postavení a konkurenci, což umožňuje vytvořit strategii pro budoucí růst a úspěch podniku.

Činnosti prováděné při ekonomické analýze podniku

 • sběr dat
 • dotazování
 • porovnávání
 • diskuse s managementem

Typy analýz prováděné při ekonomické analýze podniku

 • Horizontální a vertikální analýza, tedy vyhodnocení finančních výkazů – výkaz zisků a ztrát, rozvaha a cash flow
 • Finanční analýza, tedy rozbor rentability, likvidity a zadluženosti podniku – pomáhají podnikům odhalit finanční stabilitu a efektivitu
 • Posouzení tržního prostředí – zahrnuje sledování trhu, konkurence, trendů a příležitostí
 • Strategická SWOT analýza – identifikace silných a slabých stránek podniku – stěžejní krok pro navrhování strategie růstu firmy a budování konkurenční výhody
 • Odchylková analýza – porovnání odchylek oproti plánu 
 • Investiční analýza – posuzování návratnosti a výnosnosti investic 
 • Ad-hoc analýzy – různorodé a specifické analýzy nad konkrétními případy či otázkami 

V neposlední řadě ekonomická analýza firmy zahrnuje hodnocení interních procesů a systémů. Toto hodnocení se zaměřuje na efektivitu využívání zdrojů, kvalitu výroby, inovace a řízení rizik. Identifikace slabých míst a možností zlepšení umožňuje podniku optimalizovat interní procesy a zvýšit efektivitu a produktivitu.

Účel ekonomické analýzy podniku

Jedním z hlavních cílů ekonomické analýzy podniku je poskytnout přehled o finanční situaci podniku. Výsledky ekonomické analýzy podniku poskytují klíčové informace pro strategické rozhodování. Na základě těchto informací lze vyhodnotit finanční výkonnost podniku, identifikovat oblasti, které vyžadují zlepšení a vypracovat plány a cíle pro budoucí růst a úspěch. Ekonomická analýza podniku je tak nezbytným nástrojem pro správné řízení a rozvoj podniku.

Kromě dalších podnikových analýz nabízíme také komplexnější outsourcing controllingu nebo finanční koučink a vzdělávání.

Máte zájem o ekonomickou analýzu podniku?

Ať jste menší nebo střední podnik, nabízíme vám profesionální ekonomickou analýzu podniku. Pro nezávaznou konzultaci či v případě dotazů nás neváhejte kontaktovat e-mailem, telefonicky, nebo vyplněním přiloženého formuláře.
Přejít na poptávku

Máte zájem o naše služby?
Zašlete nám nezávaznou poptávku
Pojďme spolupracovat

Nejnovější články z blogu

FACT – akronym obsahující celé vaše finanční řízení
Analýzy a ukazatelé
06. 12. 2023
10 minut

FACT – akronym obsahující celé vaše finanční řízení

Finanční řízení podniku je základem úspěšného podnikání. Abyste ho zvládli i vy, představíme vám všechny jeho základní kameny – financování, účetnictví, controlling a daně.

Celý článek
Jakub Ben
Autor
Jakub Ben
Jak sestavit SWOT analýzu firmy
Analýzy a ukazatelé
01. 12. 2023
15 minut

Jak sestavit SWOT analýzu firmy

SWOT analýza slouží k hodnocení silných a slabých stránek, příležitostí a hrozeb. Vysvětlíme vám, jak správně swotku sestavit a jakým častým chybám se vyhnout. Pokud byste přesto potřebovali s jejím sestavením pomoci, neváhejte se na nás obrátit.

Celý článek
Zuzana Spudichová
Autor
Zuzana Spudichová
Další články blogu