Cash Flow

Nabízíme zpracování výkazu cash flow, neboli výkazu o peněžních tocích, jenž bude sledovat veškeré vaše příjmy a výdaje peněžních prostředků, a vy tak budete mít přehled o likviditě a finanční situaci podniku.

Potřebujete pomoci s plánováním a sestavením a výpočtem cash flow, díky kterému budete mít dobrý přehled o likviditě a finanční situaci vašeho podniku? Nabízíme vám naše služby. Máme mnohaleté zkušenosti a vy si tak můžete být jistí, že vám výkaz o peněžních tocích precizně zpracujeme. Zároveň vám předáme cenné rady, abyste mohli případnou nepříznivou finanční situaci napravit.

Co to je cash flow

Výkaz cash flow nebo také výkaz o peněžních tocích je pro některé podniky ze zákona povinný a je součástí účetní závěrky. Vypovídá o tom, kolik peněz účetní jednotka vyprodukovala a jakým způsobem je užila. To znamená, že obsahuje veškeré příjmy a výdaje peněžních prostředků. Tato informace je důležitá jak pro samotný podnik, tak pro potenciální investory a věřitele jako jsou banky nebo dodavatelé.

Hlavní části cash flow

Cash flow se skládá ze tří částí:

  • Provozní činnost – jedná se o veškeré peněžní toky, které souvisí s hlavní činností podniku, jako jsou výroba, prodej, nákupy a mzdy.
  • Investiční činnost – pohyby peněz související s investicemi podniku jako nákup nebo prodej dlouhodobých aktiv (nemovitosti, zařízení, dluhopisy).
  • Finanční činnost – například přijaté úvěry a půjčky, které slouží k navýšení vlastního kapitálu, smlouvy o finančním pronájmu.

Význam cash flow

Správná analýza cash flow umožňuje podnikům lépe pochopit, jakým způsobem jsou jejich finance spravovány. Pokud je cash flow z provozních činností pozitivní, může to být dobrý znak, že podnik je schopen generovat peníze z hlavních činností a financovat své provozní náklady. Nicméně pokud jsou cash flow z investičních a finančních činností negativní, může to znamenat, že podnik investuje více, než kolik vydělává, nebo že se zadlužuje na financování svých operací. Důležité je proto sledovat cash flow pravidelně, aby se případné problémy identifikovaly včas.

Chybí vám i další výkazy nebo potřebují revizi? Nabízíme zpracování výkazu rozvaha nebo finanční výsledovky neboli výkazu zisků a ztrát.

Potřebujete pomoci s výkazem cash flow?

Rádi vám pomůžeme s jeho vypracováním, abyste měli přehled o všech vašich peněžních tocích. Pro nezávaznou konzultaci volejte, nebo pište na e-mail, případně vyplňte připravený formulář.
Přejít na poptávku

Máte zájem o naše služby?
Zašlete nám nezávaznou poptávku
Pojďme spolupracovat

Nejnovější články z blogu

FACT – akronym obsahující celé vaše finanční řízení
Analýzy a ukazatelé
06. 12. 2023
10 minut

FACT – akronym obsahující celé vaše finanční řízení

Finanční řízení podniku je základem úspěšného podnikání. Abyste ho zvládli i vy, představíme vám všechny jeho základní kameny – financování, účetnictví, controlling a daně.

Celý článek
Jakub Ben
Autor
Jakub Ben
Jak sestavit SWOT analýzu firmy
Analýzy a ukazatelé
01. 12. 2023
15 minut

Jak sestavit SWOT analýzu firmy

SWOT analýza slouží k hodnocení silných a slabých stránek, příležitostí a hrozeb. Vysvětlíme vám, jak správně swotku sestavit a jakým častým chybám se vyhnout. Pokud byste přesto potřebovali s jejím sestavením pomoci, neváhejte se na nás obrátit.

Celý článek
Zuzana Spudichová
Autor
Zuzana Spudichová
Další články blogu