Investiční rozhodování a řízení projektů

Nabízíme vám pomoc s výběrem projektů, do kterých se vyplatí investovat a pomůžeme vám s řízením projektů, abyste dosáhli strategických cílů a konkurenceschopnosti.

Investiční rozhodování a řízení projektů mají zásadní vliv na dlouhodobý úspěch podniku. S oběma činnostmi máme mnohaleté zkušenosti, proto se na nás neváhejte obrátit. Díky správnému investičnímu rozhodování v kombinaci s účinným řízením projektů dosáhnete strategických cílů, zvýšení konkurenceschopnosti a maximalizaci hodnoty pro investory.

Definice investice

Investice je využití finančních prostředků za účelem jejich zhodnocení v budoucnosti. V našem pojetí jde o nákupy dlouhodobého majetku.

Nejste-li zběhlí v investování, můžeme vás propojit s investičním profesionálem, který vám předá mnoho cenných rad.

Co je to investiční rozhodování

Investiční rozhodování je posouzení finančních dopadů investičního záměru na společnost, popřípadě výběr výhodnější varianty investice.

Úkony spojené s investičním plánováním a rozhodováním

 • Provedení důkladné analýzy potenciálních investičních projektů, což zahrnuje zhodnocení investičních rizik, odhad budoucích výnosů a hodnocení jejich souladu s dlouhodobou strategií a cíli společnosti.
 • Identifikace investičních rizik a posouzení jejich dopadu na výsledky investice. Rozpoznání rizik umožňuje podniku přijmout opatření na jejich minimalizaci nebo eliminaci.
 • Diverzifikace portfolia, tedy rozložení finančních prostředků do různých projektů nebo aktiv. Tím se snižuje celkové riziko a zvyšuje pravděpodobnost dosažení pozitivních výsledků.
 • Zhodnocení očekávané návratnosti investice, jako je vnitřní míra návratnosti nebo doba návratnosti investice. Tato kritéria pomáhají vybrat nejlepší projekty s ohledem na ziskovost.

Definice projektu

Projekt může být:

 1. nacenění nové výroby (produkt), nový zákazník (zakázka)
 2. nový balík investic – například stavba budovy, otevírání nové pobočky nebo uzavření pobočky, hromadné propouštění atd.

Co zahrnuje řízení projektů

Řízení projektů zahrnuje plánování, organizaci a sledování aktivit směřujících k dosažení specifických cílů v určitém časovém rámci a s omezenými zdroji.

 • Definování cílů projektu a dosažitelného plánu, který vede k jejich splnění. Cíle by se měly držet SMART metody, to znamená, že by měly být specifické, měřitelné, dosažitelné, realistické a časově ohraničené.
 • Plánování projektu, které zahrnuje stanovení kroků, časového rozvrhu, zdroje financování projektu a stanovení odpovědnosti za jednotlivé úkoly. Realistický plán a dobrá organizace projektu je klíčová pro dokončení projektu včas a v rámci rozpočtu podniku.
 • Identifikace, hodnocení a následná minimalizace rizik, která se během projektu mohou objevit.
 • Průběžné sledování pokroku projektu a porovnávání s plánem, jenž umožňuje identifikovat odchylky a problémy a přijmout korektivní opatření včas.
 • Komunikace a spolupráce mezi všemi členy týmu i dalšími zainteresovanými stranami, která je nezbytná pro úspěšný projekt.
 • Hodnocení dosažených výsledků, které poskytne příležitosti pro zlepšení při tvorbě budoucích projektů.

Pokud vám můžeme pomoci s něčím dalším, kontaktujte nás. Středním i menším podnikům nabízíme outsourcing controllingu nebo sestavení analýz a reporting. Vašim zaměstnancům můžeme ukázat, jak na efektivní práci s Excelem nebo se můžeme stát mentory vašeho finančního manažera.

Hledáte někoho, kdo vám pomůže s investováním a řízením projektů?

Obraťte se na nás. Pomůžeme vám vybrat ty správné projekty, do kterých se vyplatí investovat. Pro nezávaznou konzultaci volejte, nebo pište na e-mail, případně vyplňte připravený formulář.
Přejít na poptávku

Máte zájem o naše služby?
Zašlete nám nezávaznou poptávku
Pojďme spolupracovat

Nejnovější články z blogu

FACT – akronym obsahující celé vaše finanční řízení
Analýzy a ukazatelé
06. 12. 2023
10 minut

FACT – akronym obsahující celé vaše finanční řízení

Finanční řízení podniku je základem úspěšného podnikání. Abyste ho zvládli i vy, představíme vám všechny jeho základní kameny – financování, účetnictví, controlling a daně.

Celý článek
Jakub Ben
Autor
Jakub Ben
Jak sestavit SWOT analýzu firmy
Analýzy a ukazatelé
01. 12. 2023
15 minut

Jak sestavit SWOT analýzu firmy

SWOT analýza slouží k hodnocení silných a slabých stránek, příležitostí a hrozeb. Vysvětlíme vám, jak správně swotku sestavit a jakým častým chybám se vyhnout. Pokud byste přesto potřebovali s jejím sestavením pomoci, neváhejte se na nás obrátit.

Celý článek
Zuzana Spudichová
Autor
Zuzana Spudichová
Další články blogu