Akční plán

Pomůžeme vám s vypracováním akčního plánu, jenž vám zajistí dosažení vámi stanovených výsledků v předem určeném časovém období.

Ať už jste malá nebo střední firma, identifikací odchylek finanční řízení nekončí, ale správně vypracovaný a efektivně realizovaný akční plán může podpořit růst, konkurenceschopnost a dlouhodobý úspěch vašeho podniku. Máte-li potíže s jeho sestavením, neváhejte se na nás obrátit. Máme mnohaletou praxi, a díky tomu vám vypracujeme takový akční plán, na který se budete moci spolehnout a s jehož pomocí dosáhnete svých cílů.

Co je to akční plán a k čemu slouží

Akční plán je operativní nástroj, který vzniká jako reakce na nepříznivé odchyky vůči plánu. Akční plány jsou obvykle sestavovány operativně k danému konkrétnímu účelu či problému. Tento plán je obecně zaměřený na dosažení konkrétních výsledků v kratším časovém horizontu a zahrnuje očekávaný výsledek, zodpovědnost a termín splnění s konkrétními kroky, které musí být zodpovědným pracovníkem podniknuty.

Vypracování akčního plánu

Následující kroky je třeba zahrnout do tvorby akčního plánu:

  • Definování cílů a priorit podniku, které budou specifické, měřitelné, dosažitelné, relevantní a časově omezené. Cíle mohou zahrnovat zvýšení tržeb, snížení nákladů, zlepšení produktivity, rozšíření tržního podílu nebo rozvoj nových produktů.
  • Identifikace opatření, které povedou k dosažení stanovených cílů. To může zahrnovat optimalizaci procesů, zavedení úsporných opatření, optimalizaci toku materiálu, sloučení náplní práce, outsourcování atd. 
  • Určení odpovědnosti a přidělení zdrojů, tedy kdo bude za každou činnost odpovědný a jaké zdroje (lidské, finanční, technologické) budou potřebné k jejímu provedení. Tím se zajistí realizovatelný plán a dostatek prostředků na jeho uskutečnění.
  • Sledování a vyhodnocování pokroku, tedy pravidelné monitorování realizace plánu a zhodnocování dosažených výsledků. To umožňuje identifikovat úspěchy, ale také případné odchylky a problémy, které je třeba řešit. Na základě těchto informací je pak možné přizpůsobovat a aktualizovat akční plán, aby bylo dosaženo lepších výsledků.

Kromě akčního plánování vám můžeme pomoci i s finančním plánem nebo s krizovým plánem pro případ finanční tísně, který doporučujeme vypracovat dopředu, abyste na případnou krizovou situaci mohli rychle zareagovat.

Chybí vám akční plán a potřebujete s jeho sestavením pomoci?

Pomůžeme vám definovat všechny kroky, jenž jsou nedílnou součástí akčního plánu a díky kterým dosáhnete svých stanovených cílů. Pro nezávaznou konzultaci volejte, nebo pište na e-mail, případně vyplňte připravený formulář.
Přejít na poptávku

Máte zájem o naše služby?
Zašlete nám nezávaznou poptávku
Pojďme spolupracovat

Nejnovější články z blogu

FACT – akronym obsahující celé vaše finanční řízení
Analýzy a ukazatelé
06. 12. 2023
10 minut

FACT – akronym obsahující celé vaše finanční řízení

Finanční řízení podniku je základem úspěšného podnikání. Abyste ho zvládli i vy, představíme vám všechny jeho základní kameny – financování, účetnictví, controlling a daně.

Celý článek
Jakub Ben
Autor
Jakub Ben
Jak sestavit SWOT analýzu firmy
Analýzy a ukazatelé
01. 12. 2023
15 minut

Jak sestavit SWOT analýzu firmy

SWOT analýza slouží k hodnocení silných a slabých stránek, příležitostí a hrozeb. Vysvětlíme vám, jak správně swotku sestavit a jakým častým chybám se vyhnout. Pokud byste přesto potřebovali s jejím sestavením pomoci, neváhejte se na nás obrátit.

Celý článek
Zuzana Spudichová
Autor
Zuzana Spudichová
Další články blogu