Finanční plán podniku

Nabízíme vám pomoc s vypracováním finančního plánu podniku, případně s jeho aktualizací, abyste mohli včas reagovat na všechny změny uvnitř podniku i v jeho okolí a dosahovat firemních cílů.

Nemáte ještě vypracovaný finanční plán? Obraťte se na nás. V oblasti finančního plánování máme mnoho zkušeností a víme, že finanční plán je důležitou součástí všech podniků. S jeho pomocí budete řídit veškeré finanční aktivity a pomůže vám k dosažení firemních cílů. Podstatná je i jeho pravidelná aktualizace, abyste mohli reagovat na změny v interním a externím prostředí a dosahovat tak dlouhodobého úspěchu. Proto nás neváhejte kontaktovat i v případě, potřebuje-li váš stávající finanční plán revizi.

Co je to finanční plán podniku

Finanční plán podniku bývá součástí podnikatelského plánu a je klíčovým nástrojem pro správu finančních zdrojů a rozhodování ve firmě. Pomáhá podniku plánovat, monitorovat a kontrolovat všechny aktivity vyjádřené v penězích a dosahovat stanovených cílů. Pod fianančním plánem si lze představit dlouhodobé plánování, rozpočty podniku, výhledy a forecasty (předpovědi).

Sestavují se tři základní druhy finančních plánů:

  • Strategický (finanční plán dlouhodobý) – slouží k plánování dlouhodobého růstu firmy a s ním spojených příjmů a výdajů, měl by se vypracovat již před založením firmy a v průběhu podnikání pravidelně aktualizovat
  • Taktický (finanční plán krátkodobý) – pro plánování výdajů a příjmů v kratším časovém úseku (obvykle méně než 1 rok)
  • Operativní – pro plánování výhledů a forecastů (předpovědí) na kvartál/měsíc

Tvorba finančního plánu podniku

  • Zhodnocení aktuální finanční situace podniku, což zahrnuje analýzu finančních výsledků, cash flow i rozbor aktiv a pasiv. Na základě těchto informací je možné identifikovat silné stránky a slabiny podniku a stanovit hlavní finanční cíle.
  • Sestavení rozpočtu podniku – specifikace očekávaných příjmů a výdajů v daném období, zahrnutí nákladů na provoz a marketing, mzdy zaměstnanců, daně a investice a další faktory ovlivňující finanční výsledky podniku. Rozpočet by měl být realistický, přesný a pružný, aby podnik mohl efektivně plánovat a přizpůsobovat své aktivity v průběhu času.
  • Prognóza finančních výsledků, kterou lze předpovědět na základě historických dat a očekávaných trendů. Součástí prognózy je předpověď tržeb, nákladů, zisku a cash flow. Prognóza pomáhá podniku identifikovat příležitosti a rizika a přijmout opatření k jejich řízení.
  • Sestavení zdrojů financování, včetně vlastního kapitálu a externího financování, jako jsou bankovní úvěry, investoři nebo veřejné nabídky akcií. Správné financování je důležité pro zajištění dostatečných finančních prostředků pro provoz podniku a dosažení stanovených cílů.
  • Monitorování a kontrola finančních výsledků, tedy pravidelné srovnání skutečných výsledků s plánovanými čísly a analýzu odchylek. Pokud se odchylky vyskytnou, podnik by měl přijmout korektivní opatření a upravit své budoucí plány.

Finanční plán podniku už máte a potřebujete pomoci s něčím dalším? Nabízíme outsourcing controllingu, vypracování různých analýz, včetně SWOT analýzy, ale i vzdělávací programy pro vaše zaměstnance či manažery.

Potřebujete sestavit finanční plán podniku a nevíte si rady?

Obraťte se na nás a my vám finanční plán vypracujeme. Můžeme se také postarat o aktualizaci vašeho již existujícího plánu. Pro nezávaznou konzultaci volejte, nebo pište na e-mail, případně vyplňte připravený formulář.
Přejít na poptávku

Máte zájem o naše služby?
Zašlete nám nezávaznou poptávku
Pojďme spolupracovat

Nejnovější články z blogu

FACT – akronym obsahující celé vaše finanční řízení
Analýzy a ukazatelé
06. 12. 2023
10 minut

FACT – akronym obsahující celé vaše finanční řízení

Finanční řízení podniku je základem úspěšného podnikání. Abyste ho zvládli i vy, představíme vám všechny jeho základní kameny – financování, účetnictví, controlling a daně.

Celý článek
Jakub Ben
Autor
Jakub Ben
Jak sestavit SWOT analýzu firmy
Analýzy a ukazatelé
01. 12. 2023
15 minut

Jak sestavit SWOT analýzu firmy

SWOT analýza slouží k hodnocení silných a slabých stránek, příležitostí a hrozeb. Vysvětlíme vám, jak správně swotku sestavit a jakým častým chybám se vyhnout. Pokud byste přesto potřebovali s jejím sestavením pomoci, neváhejte se na nás obrátit.

Celý článek
Zuzana Spudichová
Autor
Zuzana Spudichová
Další články blogu