Řízení pohledávek

Nabízíme pomoc s řízením pohledávek, které vám pomůže udržet likviditu společnosti, minimalizovat rizika nezaplacených závazků a zajistí dobré vztahy se zákazníky.

Řízení pohledávek je důležitým procesem pro každou společnost, neboť umožňuje správu nejen neuhrazených finančních závazků ze strany klientů nebo zákazníků. Správné řízení pohledávek je klíčové pro udržení likvidity společnosti, snížení rizika ztrát a zachování dobrých vztahů se zákazníky. Pokud váš podnik potřebuje řízení pohledávek vylepšit, neváhejte se na nás obrátit.

Co je to pohledávka

Pohledávka je právo věřitele na peněžní nebo věcné plnění ze strany dlužníka. Jedná se o nezaplacený dluh, který vzniká v situacích, kdy jedna strana poskytne služby nebo zboží druhé straně například na fakturu.

Jaký je cíl řízení pohledávek

Přestože se většina společností snaží maximalizovat pravděpodobnost, že zákazníci budou své závazky splácet včas a bez problémů, existují situace, kdy to není možné. Hlavním cílem řízení pohledávek je minimalizovat riziko nezaplacených závazků, včasné řešení nedobytných pohledávek a udržení zdravé finanční situace společnosti.

Důležité kroky při řízení pohledávek

Proces řízení pohledávek zahrnuje několik klíčových kroků:

  • Definování jasných smluvních podmínek s klienty a zákazníky. Tyto podmínky by měly obsahovat informace o platbách, lhůtách, sankcích za opožděnou platbu a dalších relevantních aspektech.
  • Monitoring pohledávek a termínů splatnosti, který umožňuje včasnou detekci potenciálních problémů a rychlou reakci na nezaplacené faktury.
  • Aktivní komunikace s dlužníky v případě opožděné platby. Mohou existovat legitimní důvody, proč není platba uskutečněna včas, a takovou komunikací lze často předejít větším problémům.
  • Zasílání upomínek v případě neuhrazených závazků. Tyto zprávy by měly být formulovány zdvořile, ale zároveň jasně ukazovat na vážnost situace.
  • Aktivace smluvních sankcí (penále, úroky z prodlení), pokud i přes opakované výzvy nejsou pohledávky uhrazeny. Tyto sankce motivují dlužníky k co nejrychlejšímu vyrovnání dluhu.
  • Zahájení právních kroků (soudní vymáhání pohledávek) nebo spolupráce s profesionálními inkasními agenturami v případě, že výše uvedená opatření nepřinesou požadované výsledky.
  • Vedení a korekce nezaplacených pohledávek v účetních záznamech, jelikož mají velký vliv na finanční situaci společnosti.

Potřebujete-li pomoci s něčím dalším, nahlédněte do nabídky námi poskytovaných služeb. Nabízíme také vzdělávací programy pro vaše zaměstnance či manažery nebo můžeme zprostředkovat daňové poradenství.

Potřebujete vylepšit řízení svých pohledávek?

Pomůžeme vám s jejich řízením důsledně a zároveň s respektem k individuálním situacím vašich zákazníků. Pro nezávaznou konzultaci volejte, nebo pište na e-mail, případně vyplňte připravený formulář.
Přejít na poptávku

Máte zájem o naše služby?
Zašlete nám nezávaznou poptávku
Pojďme spolupracovat

Nejnovější články z blogu

FACT – akronym obsahující celé vaše finanční řízení
Analýzy a ukazatelé
06. 12. 2023
10 minut

FACT – akronym obsahující celé vaše finanční řízení

Finanční řízení podniku je základem úspěšného podnikání. Abyste ho zvládli i vy, představíme vám všechny jeho základní kameny – financování, účetnictví, controlling a daně.

Celý článek
Jakub Ben
Autor
Jakub Ben
Jak sestavit SWOT analýzu firmy
Analýzy a ukazatelé
01. 12. 2023
15 minut

Jak sestavit SWOT analýzu firmy

SWOT analýza slouží k hodnocení silných a slabých stránek, příležitostí a hrozeb. Vysvětlíme vám, jak správně swotku sestavit a jakým častým chybám se vyhnout. Pokud byste přesto potřebovali s jejím sestavením pomoci, neváhejte se na nás obrátit.

Celý článek
Zuzana Spudichová
Autor
Zuzana Spudichová
Další články blogu