Prodejní controlling

Pomůžeme vám s prodejním controllingem, který optimalizuje prodejní procesy, čímž zajistí růst tržeb i větší ziskovost vašeho podniku.

Zlepšete plánování, řízení a monitorování prodejních aktivit prostřednictvím outsourcingu prodejního controllingu. Pomocí analýzy dat vám poskytneme cenné informace pro strategická rozhodnutí a optimalizaci prodejního procesu. To v konečném důsledku povede k růstu tržeb i větší ziskovosti.

Co je to prodejní controlling

Prodejní controlling je klíčovou součástí efektivního řízení prodeje i strategického plánování ve firmách. Jeho cílem je poskytnout podnikovému vedení nástroje a informace potřebné k měření, hodnocení a optimalizaci výkonnosti prodejních aktivit.

Prodejní controlling se zaměřuje na sběr, analýzu a interpretaci dat týkajících se prodeje. Zahrnuje monitorování KPI, neboli klíčových ukazatelů výkonnosti, jako jsou například tržby, ziskovost, objem prodeje, marže, náklady na akvizici zákazníka, průměrná hodnota objednávky a zákaznická spokojenost. Tato data umožňují sledovat výkonnost zaměstnanců, identifikovat trendy a odhalovat příležitosti pro růst.

Nástroje prodejního controllingu

  • Rozpočet tržeb – slouží k plánování tržeb a alokaci zdrojů na prodejní aktivity. Prodejní controlling sleduje realizaci rozpočtu a porovnává skutečné prodejní výsledky s plánovanými. Tím umožňuje identifikovat odchylky a přijmout korektivní opatření včas.
  • Varianční (diferenční) analýza – typické rozložení odchylek prodejů na objemový a cenový efekt, které umožní zvolit nejvhodnější opatření k nápravě.
  • Analýza ziskovosti na jednotlivých produktech či portfoliích
  • Marketing controlling – sběr informací o tržním prostředí, o chování zákazníků a aktivitách konkurence umožňuje podniku přizpůsobit své prodejní strategie a taktiky.
  • Odměňovací schéma prodejců a personální controlling – sledování individuálních výsledků, porovnání s cíli a hodnocení klíčových kompetencí a dovedností umožňuje identifikovat silné stránky a oblasti potenciálního zlepšení. To poskytuje podklady pro posilování prodejního týmu prostřednictvím tréninku a rozvoje.

S controllingem máme mnohaleté zkušenosti. Nabídnout vám proto můžeme pomoc s projektovým controllingem, finančním controllingem nebo strategickým controllingem.

Máte zájem o outsourcing prodejního controllingu?

Pro nezávaznou konzultaci volejte, nebo pište na e-mail, případně vyplňte připravený formulář. Rádi vám pomůžeme a předáme naše vědomosti ohledně prodejního controllingu.
Přejít na poptávku

Máte zájem o naše služby?
Zašlete nám nezávaznou poptávku
Pojďme spolupracovat

Nejnovější články z blogu

FACT – akronym obsahující celé vaše finanční řízení
Analýzy a ukazatelé
06. 12. 2023
10 minut

FACT – akronym obsahující celé vaše finanční řízení

Finanční řízení podniku je základem úspěšného podnikání. Abyste ho zvládli i vy, představíme vám všechny jeho základní kameny – financování, účetnictví, controlling a daně.

Celý článek
Jakub Ben
Autor
Jakub Ben
Jak sestavit SWOT analýzu firmy
Analýzy a ukazatelé
01. 12. 2023
15 minut

Jak sestavit SWOT analýzu firmy

SWOT analýza slouží k hodnocení silných a slabých stránek, příležitostí a hrozeb. Vysvětlíme vám, jak správně swotku sestavit a jakým častým chybám se vyhnout. Pokud byste přesto potřebovali s jejím sestavením pomoci, neváhejte se na nás obrátit.

Celý článek
Zuzana Spudichová
Autor
Zuzana Spudichová
Další články blogu