Pavel Peňáz hostem podcastu Buduj značku

Externí finanční ředitel Pavel Peňáz je profesionál s více než 15 lety praxe v řízení podnikových financí a zakladatel společnosti Controlling Solutions. Podnikatelský duch ho, jak sám uvádí, provázel už od vysokoškolských studií. Právě na univerzitě poprvé vkročil do světa podnikových financí a zjistil, že právě této oblasti se chce věnovat.

Pavlova kariéra startovala na pozici účetního a dle jeho slov se přirozeně posouvala přes controlling, finanční management až na pozici CFO. Právě v té chvíli nastal zlom a s ním zamyšlení, zda mu tato práce ve velké korporátní struktuře dává smysl. Tento moment lze označit jako bod zrodu myšlenky na dnes již zaběhlé Conso.

Finanční řízení pro malé i střední podniky

Být připraven a mít plán se vždy vyplácí. Pokud se budeme bavit například o cash flowřídit a plánovat peněžní toky je podle Pavla zcela zásadní, a to i pro malé s. r. o. nebo třeba živnostníky. Je však důležité myslet na to, že jinak se bude chovat taxikář a jinak majitel malé firmy, který už má kolem sebe více spolupracovníků, majetku nebo materiálu. 

Z Pavlova pohledu se setkáváme se dvěma typy podnikatelů:

  • Superhrdina říká, že ví o všem ve své firmě, všechna rozhodnutí jsou na něm, vše schvaluje a má kompletní přehled. To je však možné považovat za realitu pouze do určité doby a komplexnosti firmy.
  • Majitel firmy říká, že by rád svou společnost řídil tzv. přes čísla, ale chybí mu ekonomické a technické know-how, které je k tomu potřeba. 

My v Controlling Solutions jsme připraveni pomoci oběma typům podnikatelů. Nabízíme pomoc s finančním řízením podniku včetně zavedení controllingu nebo implementace procesů, mezi které patří například nastavení a reporting KPI nebo řízení pohledávek.

FACT jako akronym finančního managementu

Tento akronym v sobě nese všechny oblasti, které jsou součástí finančního řízení podniku. Jsou to tyto oblasti:

  • F – FinancingFinancování neboli plánování, jak dostat peníze do podniku. Může to být prostřednictvím bankovního úvěru, dotací, vkladu kapitálu apod.
  • A – AccountingÚčetnictví je zákonnou povinností, účtovat musí každý podnik.
  • C – Controlling – Vnitropodniková ekonomika je naší hlavní činností.
  • T – TaxesSpráva daní a poplatků.

Proces implementace finančního řízení malého podniku

Zjišťujeme, jestli už má společnost nějaké plány a manažerské výkazy, například rozvahu, výkaz cash flow čili výkaz peněžních toků a výkaz zisků a ztrát, neboli výsledovku.

  • Pokud ano, začneme sledovat pravidelné výsledky a snažíme se dostat pod kontrolu červená čísla. Na měsíční bázi se scházíme s managementem firmy a předkládáme návrhy na změny. Školíme zaměstnance i manažery, aby porozuměli financím a naučili se číst ve výkazech. Formou seminářů a workshopů se jim snažíme vysvětlit, že je potřeba tvořit plány pro aktivní řešení finančně nezdravých případů. Kromě finančního plánu se může jednat o akční plán nebo třeba krizový plán při finanční tísni.
  • Pokud ne, zjišťujeme, jaká je strategie podniku a čím se podnik řídí. Podle této diskuse nastavujeme plány a sestavujeme rozpočty.

A jak to vidí zakladatel Controlling Solutions do budoucna?

Dnes v době značné ekonomické nejistoty se smýšlení majitelů podniků obrací směrem k financím a jejich řízení. Celkově je cítit růst poptávky po službě externího finančního řízení podniku nebo po pomoci se zaškolením managementu. 

V Consu máme za cíl poskytnout malým a středním podnikům alternativu korporátního centra sdílených služeb a tím zaštítit veškerou administrativu našich klientů. Věříme, že díky tomu se nám podaří podpořit rozvoj podnikání nejen v našem regionu.

Záznam podcastu:

 
Článek pro vás napsal Pavel Peňáz

Nejnovější články z blogu

FACT – akronym obsahující celé vaše finanční řízení
Finanční poradenství a podpora
06. 12. 2023
10 minut

FACT – akronym obsahující celé vaše finanční řízení

Finanční řízení podniku je základem úspěšného podnikání. Abyste ho zvládli i vy, představíme vám všechny jeho základní kameny – financování, účetnictví, controlling a daně.

Celý článek
Jakub Ben
Autor
Jakub Ben
Jak sestavit SWOT analýzu firmy
Finanční poradenství a podpora
01. 12. 2023
15 minut

Jak sestavit SWOT analýzu firmy

SWOT analýza slouží k hodnocení silných a slabých stránek, příležitostí a hrozeb. Vysvětlíme vám, jak správně swotku sestavit a jakým častým chybám se vyhnout. Pokud byste přesto potřebovali s jejím sestavením pomoci, neváhejte se na nás obrátit.

Celý článek
Zuzana Spudichová
Autor
Zuzana Spudichová
Další články blogu