Capex = kapitálové náklady

Pomůžeme vám se zpracováním kapitálových nákladů i s odpisy investičního hmotného či nehmotného majetku. Oba tyto procesy mají významnou roli při zdanění podniku.

Účetnictví kapitálových výdajů je komplexní proces, který vyžaduje pečlivou analýzu, účinnou správu a soulad s platnými předpisy. Nabízíme vám proto naše služby. S účetnictvím máme mnoho zkušeností. Můžete se tedy spolehnout, že zaúčtování kapitálových nákladů nejen zkontrolujeme, ale zajistíme i spolehlivé investiční rozhodování do budoucna.

Co je to CAPEX

CAPEX z anglického capital expenditures neboli kapitálové výdaje (často zaměňované s kapitálovými náklady) jsou klíčovým pojmem v oblasti ekonomiky a finančnictví. Tyto výdaje představují investice do dlouhodobých aktiv, tedy kapitálového majetku, který pomáhá podnikům expandovat, modernizovat se a růst.

Kategorie kapitálových výdajů

Kapitálové výdaje se dělí do třech kategorií:

  • kapitálové výdaje na pořízení hmotného investičního majetku – budovy, pozemky, automobily, stroje, umělecká díla, zvířata a další
  • kapitálové výdaje na pořízení nehmotného investičního majetku – know-how, autorská práva, patenty, licence, software (např. účetní, pro správu skladu…)
  • kapitálové výdaje na nákup finančního majetku dlouhodobé povahy – dluhopisy, majetkové cenné papíry

Účetnictví kapitálových výdajů

Kapitálové výdaje mají významný dopad na finanční situaci a budoucí výkonnost společnosti, proto je důležité správně je zaúčtovat a vykázat v účetnictví.

Způsob účtování kapitálových výdajů závisí na jejich povaze a trvání užívání. Na rozdíl od provozních nákladů, kapitálové výdaje se v účetnictví vedou jako investiční náklady a neúčtují se najednou jako jednorázový výdaj, ale jsou rozloženy do několika účetních období. Tento postup se nazývá amortizace nebo odpis. Tímto způsobem je zohledněno postupné opotřebení a zužitkování kapitálových aktiv. V průběhu každého účetního období je pak vykázána odpovídající část amortizace jako náklad do výkazu zisku a ztrát.

Účetnictví kapitálových výdajů hraje významnou roli také při správném zdanění podniku, protože může ovlivnit výši zdanitelného zisku. Transparentní a správné zúčtování kapitálových výdajů poskytuje užitečné informace o dlouhodobých investicích a pomáhá lépe porozumět finanční situaci a výkonnosti podniku.

V neposlední řadě je účetnictví kapitálových výdajů neodmyslitelně spjato s kontrolou a správou aktiv společnosti. Správná evidence a monitorování kapitálových výdajů pomáhá minimalizovat rizika spojená s jejich znehodnocením nebo neefektivním využitím a přispívá k udržitelnému rozvoji podniku.

Máte-li zájem, můžeme vám přes naše partnery zprostředkovat finanční účetnictví. Pomoc poskytujeme i s vnitropodnikovým účetnictvím, jenž je vhodné především pro výrobní podniky. Kromě účetnictví vám můžeme pomoci i s dalšími oblastmi finančního řízení a controllingu.

Potřebujete pomoct s účtováním kapitálových nákladů?

Nabízíme vám zpracování účetnictví CAPEX i pomoc s odpisy. Pro nezávaznou konzultaci volejte, nebo pište na e-mail, případně vyplňte připravený formulář.
Přejít na poptávku

Máte zájem o naše služby?
Zašlete nám nezávaznou poptávku
Pojďme spolupracovat

Nejnovější články z blogu

FACT – akronym obsahující celé vaše finanční řízení
Analýzy a ukazatelé
06. 12. 2023
10 minut

FACT – akronym obsahující celé vaše finanční řízení

Finanční řízení podniku je základem úspěšného podnikání. Abyste ho zvládli i vy, představíme vám všechny jeho základní kameny – financování, účetnictví, controlling a daně.

Celý článek
Jakub Ben
Autor
Jakub Ben
Jak sestavit SWOT analýzu firmy
Analýzy a ukazatelé
01. 12. 2023
15 minut

Jak sestavit SWOT analýzu firmy

SWOT analýza slouží k hodnocení silných a slabých stránek, příležitostí a hrozeb. Vysvětlíme vám, jak správně swotku sestavit a jakým častým chybám se vyhnout. Pokud byste přesto potřebovali s jejím sestavením pomoci, neváhejte se na nás obrátit.

Celý článek
Zuzana Spudichová
Autor
Zuzana Spudichová
Další články blogu