Vnitropodnikové účetnictví

Pomůžeme vám s vnitropodnikovým účetnictvím, jenž je zásadním nástrojem pro evidenci nákladů a výnosů za jednotlivé vnitropodnikové útvary výrobních podniků.

Vnitropodnikové účetnictví není ze zákona povinným druhem účetnictví a je vhodné především pro výrobní podniky. Jedná se o interní systém finanční správy, který umožňuje sledovat a kontrolovat ekonomické aktivity společnosti v jednotlivých útvarech či oblastech. Hlavním cílem tohoto účetnictví je sledovat časové rozlišení nákladů a výnosů, stav a pohyb nedokončené výroby, polotovarů a výrobků a také zjistit výsledek hospodaření podle vnitropodnikových hledisek. Nabízíme vám pomoc s vnitropodnikovým účetnictvím a s pravidelným vyhodnocováním účetních záznamů, díky kterým budete moci lépe plánovat a reagovat na změny a výzvy ve svém okolí.

Funkce vnitropodnikového účetnictví

  • Umožňuje firmě sledovat a analyzovat příjmy, náklady a výdaje jednotlivých útvarů. Na základě těchto informací může společnost vytvářet finanční plány podniku a strategie, které jsou klíčové pro dosažení dlouhodobého růstu a udržitelnosti.
  • Poskytuje přehled o nákladech spojených s jednotlivými projekty, odděleními nebo procesy. To umožňuje identifikovat oblasti, kde lze náklady optimalizovat, a podporuje rozhodování o efektivním využívání zdrojů.
  • Účetní záznamy umožňují srovnání plánovaných výsledků s aktuálními výsledky. Tímto způsobem mohou manažeři vyhodnocovat výkonnost jednotlivých oddělení, projektů nebo týmů a identifikovat silné a slabé stránky podniku.
  • Poskytuje kvalitní informace, které jsou nezbytné pro racionální a informované rozhodování. Manažeři mohou na základě těchto dat vyhodnotit potenciální rizika, výnosy a náklady nových projektů či investic.
  • Díky vnitropodnikovému účetnictví může společnost sestavit i plán investic na základě svých finančních prostředků. Investiční rozhodnutí je tak prováděno s ohledem na aktuální finanční situaci a dlouhodobé cíle firmy.
  • Hraje důležitou roli při dodržování daňových a účetních předpisů. Přesné a pravidelné záznamy jsou klíčové pro plnění povinností vůči státu a zajištění souladu s příslušnými zákony.

Kromě vnitropodnikového účetnictví vám můžeme pomoci i s manažerským účetnictvím, finančním účetnictvím nebo nákladovým účetnictvím.

Potřebujete pomoci s vnitropodnikovým účetnictvím?

Postaráme se o vnitropodnikové účetnictví i o pravidelné vyhodnocování účetních záznamů, jenž vám poskytnou prostor pro lepší plánování. Pro nezávaznou konzultaci volejte, nebo pište na e-mail, případně vyplňte připravený formulář.
Přejít na poptávku

Máte zájem o naše služby?
Zašlete nám nezávaznou poptávku
Pojďme spolupracovat

Nejnovější články z blogu

FACT – akronym obsahující celé vaše finanční řízení
Analýzy a ukazatelé
06. 12. 2023
10 minut

FACT – akronym obsahující celé vaše finanční řízení

Finanční řízení podniku je základem úspěšného podnikání. Abyste ho zvládli i vy, představíme vám všechny jeho základní kameny – financování, účetnictví, controlling a daně.

Celý článek
Jakub Ben
Autor
Jakub Ben
Jak sestavit SWOT analýzu firmy
Analýzy a ukazatelé
01. 12. 2023
15 minut

Jak sestavit SWOT analýzu firmy

SWOT analýza slouží k hodnocení silných a slabých stránek, příležitostí a hrozeb. Vysvětlíme vám, jak správně swotku sestavit a jakým častým chybám se vyhnout. Pokud byste přesto potřebovali s jejím sestavením pomoci, neváhejte se na nás obrátit.

Celý článek
Zuzana Spudichová
Autor
Zuzana Spudichová
Další články blogu