Nákladový controlling

Pomůžeme vám s nákladovým controllingem, díky kterému dojde k minimalizaci ztráty, snížení nákladů a efektivnímu využívání zdrojů.

Jste střední nebo malý podnik a trápí vás opakovaně vysoké náklady? Díky našemu know-how můžeme společně nastavit efektivní systém řízení nákladů. Nabízíme vám outsourcing nákladového controllingu, který je nezbytnou součástí každé společnosti.

Co je to nákladový controlling

Nákladový controlling ve firmě se zaměřuje na řízení zejména režijních nákladů a optimalizaci zdrojů. Jeho hlavním cílem je zabezpečit, aby náklady byly pod kontrolou a v souladu s definovanými cíli a strategií společnosti. Tímto způsobem může podnik dosáhnout vyšší efektivity, udržitelného růstu a konkurenční výhody na trhu.

Nákladový controlling se opírá o sběr, analýzu a interpretaci informací týkajících se nákladů a nákladových struktur ve firmě. Jedná se nejen o sledování již realizovaných nákladů, ale také o plánování a prognózu budoucích nákladů. Zahrnuje také identifikaci a analýzu příčin výkyvu nákladů, což umožňuje lépe porozumět a efektivně reagovat na potenciální výzvy.

Nástroje nákladového controllingu

Jedním z nástrojů nákladového controllingu jsou střediska, jež jsou organizační jednotkou uvnitř firmy. Tato střediska negenerují žádné výnosy, jsou na ně evidovány náklady, popřípadě i výnosy a pomáhají držet firmu v chodu. Využívají zdroje jako energie, služby nebo spotřebovávají materiál.

Dalším nástrojem jsou vnitropodnikové zakázky, které umožňují seskupovat náklady i výnosy (tj. výkaz zisku a ztráty), ale i příjmy a výdaje, tedy rozvahu, spojené s určitou akcí na jednom místě, přičemž není ovlivněno účtování na střediska.

Obdobně nastavujeme a využíváme i další controllingové objekty, které nám váš systém dovolí jako jsou činnosti, projekty anebo další účtová osnova.

Fáze nákladového controllingu

  • analýza nákladů za účelem odhalení nejnákladnějších procesů a úspor
  • příprava rozpočtu podniku a plánovaných nákladů na základě dlouhodobých strategických cílů podniku
  • sledování skutečných nákladů a porovnávání s plánem
  • vyhodnocení odchylek
  • implementace nutných opatření za účelem zlepšení efektivity a snižování nákladů

Nákladový controlling má také klíčový vliv na taktické i strategické rozhodování společnosti. Pomáhá vytvářet realistické a dobře promyšlené plány, čímž napomáhá dlouhodobě udržitelné výkonnosti. Díky střediskům zároveň vytváří transparentnost a zodpovědnost ve firmě ohledně finančního hospodaření.

Díky našim mnohaletým zkušenostem vám můžeme pomoci s prodejním controllingem, s projektovým controllingem, ale i mnoha dalšími. Vaše zaměstnance můžeme seznámit s důležitostí controllingu prostřednictvím našich vzdělávacích programů.

Máte zájem o outsourcing nákladového controllingu?

Pro více informací či nezávaznou konzultaci nás můžete kontaktovat telefonicky, e-mailem nebo prostřednictvím formuláře. Rádi vám pomůžeme a předáme naše vědomosti ohledně nákladového controllingu.
Přejít na poptávku

Máte zájem o naše služby?
Zašlete nám nezávaznou poptávku
Pojďme spolupracovat

Nejnovější články z blogu

Pavel Peňáz hostem podcastu Buduj značku
Finanční poradenství a podpora
17. 11. 2023
15 minut

Pavel Peňáz hostem podcastu Buduj značku

Seznamte se s Pavlem Peňázem, zkušeným externím finančním ředitelem a zakladatelem Controlling Solutions, s více než 15 lety praxe. Odhalte Pavlovu cestu od účetního k pozici CFO a objevte, jak Controlling Solutions podporuje malé a střední podniky.

Celý článek
Pavel Peňáz
Autor
Pavel Peňáz
Další články blogu