Logistický controlling

Pomůžeme vám s logistickým controllingem, který pomáhá zajistit efektivitu a optimalizaci logistických procesů a tím vám sníží náklady.

Dosáhněte konkurenční výhody, zvýšení efektivity a snížení nákladů díky outsourcingu logistického controllingu, jenž je nedílnou součástí moderního logistického řízení. Poskytuje podnikům nástroje a informace potřebné k plánování, monitorování a optimalizaci logistických aktivit.

Co je to logistický controlling

Logistický controlling je součástí logistického řízení a slouží k zajištění efektivity a optimalizace logistických procesů v podniku, jako je například inventura zásob či ocenění nedokončené výroby. Jedná se o obor, který se zaměřuje na sledování, analýzu a kontrolu logistických toků a nákladů s cílem dosáhnout co nejlepších výsledků. Často spolupracuje také s oddělením LEAN, které se snaží neustále zefektivňovat veškeré procesy. Zjednodušeně jde o to zajistit, aby bylo správné zboží ve správný čas, ve správném množství a kvalitě na správném místě a se správnými náklady.

Hlavním úkolem logistického controllingu je poskytovat podnikovému vedení relevantní informace a analýzy, které jim umožní plánovat, monitorovat a optimalizovat logistické aktivity. To zahrnuje sledování KPI neboli klíčových ukazatelů výkonnosti v oblasti logistiky. Mezi tyto ukazatele patří například čas obrátky zásob, zásoby, náklady na skladování a přepravu nebo efektivitu využívání prostorů a zdrojů.

Nástroje logistického controllingu

Logistický controlling pracuje s velkým množstvím dat, od zákaznických objednávek přes hodnoty skladů až po cenu přeprav, která jsou získávána z různých logistických systémů a softwarů. Tyto informace jsou poté analyzovány a vyhodnocovány s cílem identifikovat nedostatky, potenciální úspory nebo možnosti zlepšení logistiky. Na základě těchto analýz jsou pak navrhována a implementována opatření, která vedou k efektivnějšímu a ekonomicky výhodnějšímu provozu logistiky.

Dalším důležitým aspektem logistického controllingu je plánování a rozpočtování. Na základě analýz a prognóz je sestavován logistický rozpočet, který určuje finanční prostředky, které jsou vyčleněny na logistické aktivity. Kontrola využití těchto finančních prostředků a porovnání s plánovanými hodnotami je klíčovým krokem pro sledování efektivity a řízení nákladů v logistice.

Logistický controlling také spolupracuje s ostatními odděleními v podniku, jako například s oddělením výroby, LEAN oddělením, oddělením odbytu nebo s finančním oddělení. Tato spolupráce je nezbytná pro plánování a koordinaci logistických procesů s ostatními oblastmi podnikání.

Máme mnohaleté zkušenosti v oblasti controllingu. Proto se na nás neváhejte obrátit, pokud budete potřebovat pomoci s výrobním controllingem, strategickým controllingem nebo jinou oblastí controllingu. Pokud byste chtěli seznámit své zaměstnance s důležitostí controllingu, nabízíme různé formy vzdělávání.

Máte zájem o logistický controlling?

Jsme tu, abychom vám podali pomocnou ruku a předali naše know-how v oblasti logistického controllingu. Pro nezávaznou konzultaci volejte, nebo pište na e-mail, případně vyplňte připravený formulář.
Přejít na poptávku

Máte zájem o naše služby?
Zašlete nám nezávaznou poptávku
Pojďme spolupracovat

Nejnovější články z blogu

Pavel Peňáz hostem podcastu Buduj značku
Finanční poradenství a podpora
17. 11. 2023
15 minut

Pavel Peňáz hostem podcastu Buduj značku

Seznamte se s Pavlem Peňázem, zkušeným externím finančním ředitelem a zakladatelem Controlling Solutions, s více než 15 lety praxe. Odhalte Pavlovu cestu od účetního k pozici CFO a objevte, jak Controlling Solutions podporuje malé a střední podniky.

Celý článek
Pavel Peňáz
Autor
Pavel Peňáz
Další články blogu