Analýza rizik podniku

Středním i malým firmám nabízíme pomoc s analýzou rizik podniku, která je vhodná pro včasné odhalení rizik a minimalizaci jejich dopadu.

Ať už jste střední nebo malá firma, analýza rizik je pro vás nezbytným procesem, s jehož pomocí ochráníte svůj podnik před hrozbami a minimalizujete potenciální negativní dopady na vaše podnikání. Nabízíme vám proto své služby. Umíme se postarat o finanční či administrativní rizika jako například o pojištění nebo zajištění měn. Můžeme vás také propojit s krizovým manažerem, který se postará o další rizika.

Co je to analýza rizik podniku

Analýza rizik podniku je klíčovým nástrojem pro posouzení možných hrozeb, kterým je podnik vystaven. Pomocí této analýzy lze identifikovat a vyhodnotit různé faktory, které by mohly negativně ovlivnit podnikatelské aktivity, a navrhnout odpovídající strategie pro snížení těchto rizik.

Metody analýzy rizik

  • Pečlivé prozkoumání všech oblastí podnikání a identifikace potenciálních rizik. Mohou to být například rizika jako nejistota v tržním prostředí, změny ve směnných kurzech nebo ztráta klíčových zákazníků. 
  • Vyhodnocení rizik, které zahrnuje posouzení pravděpodobnosti výskytu jednotlivých rizik a jejich dopad na podnik. Tímto způsobem se získává přehled o tom, která rizika jsou nejkritičtější a vyžadující okamžité řešení.
  • Vypracování plánu pro snížení a správu rizik. Stanoví se opatření a strategie, které lze podniknout k minimalizaci rizik. Existuje několik různých přístupů k řízení rizik, včetně přijetí rizika, přenosu rizika (například prostřednictvím pojištění) a snížení rizika pomocí kontrolních opatření.
  • Monitorování a aktualizace. Rizika se mohou časem měnit nebo se objeví rizika nová. Je důležité pravidelně monitorovat prostředí podnikání a aktualizovat analýzu rizik firmy, aby byla aktuální a plně účinná.

Přečtěte si, jaké další analýzy můžeme vypracovat. Pomůžeme vám i s krizovým plánem v případě finanční tísně.

Chcete minimalizovat rizika a posílit odolnost vašeho podniku?

Pomůžeme vám lépe porozumět vašim rizikům a společně vytvoříme strategie, které vám umožní čelit rizikům s důvěrou a odhodláním. Pro nezávaznou konzultaci volejte, nebo pište na e-mail, případně vyplňte připravený formulář.
Přejít na poptávku

Máte zájem o naše služby?
Zašlete nám nezávaznou poptávku
Pojďme spolupracovat

Nejnovější články z blogu

Pavel Peňáz hostem podcastu Buduj značku
Finanční poradenství a podpora
17. 11. 2023
15 minut

Pavel Peňáz hostem podcastu Buduj značku

Seznamte se s Pavlem Peňázem, zkušeným externím finančním ředitelem a zakladatelem Controlling Solutions, s více než 15 lety praxe. Odhalte Pavlovu cestu od účetního k pozici CFO a objevte, jak Controlling Solutions podporuje malé a střední podniky.

Celý článek
Pavel Peňáz
Autor
Pavel Peňáz
Další články blogu