Controlling I.

Hradec Králové Galerie Artičok
01. 11. 2024

Chcete získat znalosti a dovednosti v oblasti controllingu a vnitropodnikové ekonomiky? Přihlaste se na náš kurz.

Kurz je zaměřen na seznámení se základními znalostmi a dovednosti z oblasti controllingu a vnitropodnikové ekonomiky. Umožní  porozumět různým způsobům, jak řídit a spravovat firemní finance. Poskytne klíčové nástroje a techniky, které lze využít pro řízení týmu, projektů a celkové strategie vaší společnosti.

Porozumíte lepšímu plánování a prognózování, seznámíme Vás s různými přístupy k analýzám a vyhodnocováním odchylek a reportování. Zmíníme i vhodný rozsah prezentace managementu a vlastníkům firem. Vylepšíte si své finanční rozhodování – získáte povědomí o finančních aspektech vašeho podnikání a naučíte se, jak provádět kritické rozhodnutí týkající se finančních otázek, jako jsou investice, náklady a zisky.

Záměr kurzu

Cílem kurzu je poskytnout základní přehled o potřebě finančního controllingu ve společnosti a poskytnout nástroje, díky kterým účastníci lépe pochopí, jak přispět k efektivnímu finančnímu řízení firmy. Účastníci se naučí základní metody a nástroje pro plánování, sledování a řízení procesů z finančního pohledu. Vhled do controllingu by měl podnítit k plánování a následné analýze a hledání propojení se strategií a výsledky celé společnosti.

Určeno

Kurz je určen pro účetní, začínající controllery, finanční analytiky, ředitele firem, nefinanční vedoucí a manažery všech úrovní. Dále pro všechny, kdo chtějí získat základní znalosti a dovednosti v oblasti controllingu a vnitropodnikové ekonomiky. Tento kurz je vhodný pro ziskové i neziskové organizace.

Tento kurz volně navazuje na „Základy finančního řízení“ a tvoří základ pro nadstavbu, kterou je kurz „Controlling II“ a „Řízení kapitálu a cashflow.“

Obsah kurzu

 1. Úvod do controllingu
  – Co je controlling a jaký je jeho účel
  – Rozdíl mezi controllingem a účetnictvím
  – Controllingový cyklus
 2. Finanční controlling
  – Manažerské výkazy a jejich analýza
  – Plánování a řízení rozpočtu
  – Cash-flow management
  – Investiční controlling
 3. Operativní controlling
  – Plánování a řízení nákladů
  – Sledování a řízení výkonu
  – Analýza efektivity procesů
  – Identifikace a řešení rizik
 4. Nástroje v controllingu a reporting
  – Controllingové nástroje (Balanced scorecards)
  – Reporting ad-hoc analýzy (Variační analýza, ABC)
  – Komunikace a prezentace v controllingu

Účastníkům bude vystaveno osvědčení o absolvování s uvedením rozsahu 8 hodin a obsahové náplně kurzu.

Harmonogram kurzu

08:30 – 09:00 Prezence
09:00 – 17:00 Odborný program

V průběhu kurzu bude účastníkům podáno občerstvení v podobě kávy, čaje, džusu, chlebíčku, ovoce a zákusku.

Máte zájem o kurz Controlling I.?

Jsme tu, abychom vám podali pomocnou ruku a předali naše know-how v oblasti controllingu. Pro nezávaznou konzultaci volejte, nebo pište na e-mail, případně vyplňte připravený formulář.
Přejít na poptávku

Máte zájem o naše služby?
Zašlete nám nezávaznou poptávku
Pojďme spolupracovat