Základy finančního řízení

Hradec Králové Galerie Artičok
07. 10. 2024

Potřebujete získat základní znalosti a dovednosti v oblasti finančního řízení firmy? Tento kurz je pro vás ideální volbou.

Kurz „Základy finančního řízení“ je určen pro všechny, kteří chtějí získat základní znalosti a dovednosti v oblasti finančního řízení firmy, bez ohledu na to, zda jsou začínající finanční analytici, manažeři nebo podnikatelé. Zaměstnanci, kteří mají povědomí o základech finančního řízení, jsou schopni interpretovat a analyzovat finanční data, což jim umožňuje rozhodovat na základě faktů a zlepšit tak výkonnost společnosti.
Manažeři, kteří mají znalosti z oblasti finančního řízení, jsou schopni např. lépe komunikovat s finančními odděleními svých společností, lépe alokovat zdroje a plánovat rozpočet svého oddělení.

Kurz pomůže porozumět základním principům finančního řízení a získat povědomí o vztahu mezi finančním řízením a celkovou strategií firmy. Během kurzu se budeme věnovat základním metodám a nástrojům pro plánování, sledování a řízení finančních procesů, včetně finanční analýzy, řízení kapitálu, investičního rozhodování a komunikace finančních výsledků.

Kurz je interaktivní a zaměřený na praktické příklady, takže získáte cenné zkušenosti, které můžete využít ve své pracovní činnosti.

Záměr kurzu

Kurz poskytne účastníkům základní znalosti a dovednosti v oblasti finančního řízení firmy. Účastníci se aktivně zapojí do řešení praktických příkladů a cvičení, naučí se základní metody a nástroje pro plánování, sledování a řízení finančních procesů. Získají povědomí o vztahu mezi finančním řízením a celkovou strategií firmy a budou tak schopni přispět k efektivnímu řízení firmy.

Určeno

Kurz je vhodný nejen pro controllery, finanční analytiky, začínající FI manažery. Základní znalost o finančním řízení by měli mít všichni manažeři a vedoucí, protože to je klíčový faktor pro úspěšné řízení a rozvoj jakékoli společnosti – ať už ziskové či neziskové.

Obsah kurzu

 1. Úvod do finančního řízení
  – Co je finanční řízení a jaký je jeho účel
  – Oblasti finančního řízení
  – Finanční plánování a strategie, nastavení KPI
 2. Finanční výkazy a analýza
  – Analýza finančních výkazů
  – Finanční poměrové ukazatele
  – Finanční analýza pro rozhodování
 3. Řízení kapitálu
  – Pracovní kapitál
  – Investice
  – Cash flow management
 4. Investiční rozhodování
  – Investiční kritéria a metody
  – Hodnocení investičních projektů
  – Portfolio management
 5. Přesahy finančního řízení
  – Pozice ekonoma ve společnosti
  – Zastřešení administrativních procesů
  – Řízení rizik a interní kontrolní systém
  – Compliance, shoda s pravidly

Účastníkům bude vystaveno osvědčení o absolvování s uvedením rozsahu 8 hodin a obsahové náplně kurzu.

Harmonogram kurzu

08:30 – 09:00 Prezence
09:00 – 17:00 Odborný program

V průběhu kurzu bude účastníkům podáno občerstvení v podobě kávy, čaje, džusu, chlebíčku, ovoce a zákusku.

Máte zájem o kurz Základy finančního řízení?

Jsme tu, abychom vám podali pomocnou ruku a předali naše know-how v oblasti finančního řízení. Pro nezávaznou konzultaci volejte, nebo pište na e-mail, případně vyplňte připravený formulář.
Přejít na poptávku

Máte zájem o naše služby?
Zašlete nám nezávaznou poptávku
Pojďme spolupracovat