Řízení kapitálu a cashflow

Hradec Králové Galerie Artičok
11. 12. 2024

Zajímá vás, jak efektivně řídit kapitál a spravovat peněžní toky ve své firmě? Přihlaste se na náš kurz.

Kurz „Řízení kapitálu a cashflow“ pomůže porozumět základním pojmům a principům v oblasti řízení kapitálu a peněžních toků – cashflow ve společnosti a jakým způsobem mohou dospět k efektivnímu řízení v těchto oblastech. Během kurzu se budeme věnovat základním metodám a nástrojům v oblasti plánování cashflow, investičního rozhodování a pracovního kapitálu, a to včetně vhodných analýz a poměrových ukazatelů.

Na konkrétních situacích si ukážeme, jak je řízení kapitálu a peněžních toků klíčové pro úspěšné fungování firmy. Projdeme si metody a nástroje pro plánování cashflow v krátkodobém a dlouhodobém horizontu. Zmíníme rizika a výhody spojené s jednotlivými způsoby financování (vlastní vs. cizí kapitál) a jakým způsobem mohou mít dopad na cashflow.

Uvedeme praktické příklady investičních rozhodnutí a nástroje pro jejich hodnocení (např. NPV, IRR, payback period), včetně vysvětlení, jakým způsobem mohou pomoci při rozhodování o investicích. V neposlední řadě pomůžeme účastníkům porozumět různým typům rizik, které mohou ovlivnit finanční výkonnost společnosti, a ukážeme, jak správně řídit a minimalizovat tato rizika.

Záměr kurzu

Kurz poskytne účastníkům základní znalosti a dovednosti v oblasti finančního řízení firmy. Účastníci se naučí sestavovat výkazy pracovního kapitálu, cashflow a vyhodnocování investic. Uvědomí si souvislosti mezi cashflow, pracovním kapitálem a ostatními výkazy společnosti.

Určeno

Kurz je vhodný pro seniorní účetní, ekonomy, controllery, začínající finanční manažery a pro všechny, kteří se zajímají o oblast finančního řízení, ať už ve velkých firmách nebo jako podnikatelé, či manažeři neziskovek.

Kurz Řízení kapitálu a cashflow volně navazuje na kurz „Základy finančního řízení“, který doporučujeme absolvovat před tímto kurzem. Pro úspěšné absolvování je důležitá alespoň základní znalost manažerských a účetních výkazů (výsledovka, bilance).

Obsah kurzu

 1. Úvod do řízení kapitálu a cash flow
  – Definice pojmy kapitálu a cash flow
  – Význam správného řízení kapitálu a cash flow
  – Základní prvky řízení kapitálu a cash flow
 2. Pracovní kapitál
  – Výkaz pracovního kapitálu a ukazatele
  – Pohledávky
  – Závazky
  – Zásoby
 3. Cash-flow
  – Výkazy cash-flow
  – Přímá metoda cash-flow
  – Nepřímá metoda 
  – Sestavení CF
 4. Předpověď cash-flow
  – Techniky předpovídání cash-flow
  – Operativní plán cash-flow
  – Strategický plán cash-flow
 5. Investiční rozhodování
  – Investiční kritéria a ukazatele
  – Metody hodnocení investičních projektů
  – Model investiční analýzy
 6. Financování podniku a řízení rizik
  – Zdroje financování
  – Správa rizik v souvislosti s kapitálem a cash-flow
  – Využití finančních nástrojů pro řízení rizik

Účastníkům bude vystaveno osvědčení o absolvování s uvedením rozsahu 8 hodin a obsahové náplně kurzu.

Harmonogram kurzu

08:30 – 09:00 Prezence
09:00 – 17:00 Odborný program

V průběhu kurzu bude účastníkům podáno občerstvení v podobě kávy, čaje, džusu, chlebíčku, ovoce a zákusku.

Máte zájem o kurz Řízení kapitálu a cashflow?

Jsme tu, abychom vám podali pomocnou ruku a předali naše know-how v oblasti řízení kapitálu a peněžních toků. Pro nezávaznou konzultaci volejte, nebo pište na e-mail, případně vyplňte připravený formulář.
Přejít na poptávku

Máte zájem o naše služby?
Zašlete nám nezávaznou poptávku
Pojďme spolupracovat