Controlling II.

Hradec Králové Galerie Artičok
15. 12. 2023

Chcete získat pokročilé dovednosti v oblasti controllingu a finančního řízení, které vám umožní efektivněji řídit finanční procesy ve vašem podnikání? Zjistěte více o našem kurzu.

Kurz Controllingu II vás detailněji seznámí s nástroji a metodami, které vám pomohou analyzovat a interpretovat finanční údaje a optimalizovat vaše finanční procesy. Je zaměřen na nejdůležitější oblasti, které je třeba řídit v podniku z pohledu financí.

Obsahuje praktické ukázky, které pomohou účastníkům lépe pochopit, jak nástroje a metody controllingu fungují v praxi. Účastníci budou mít příležitost prakticky si dané nástroje a metody vyzkoušet na reálných příkladech. Pracovat budou například s Balanced Scorecard, Varianční analýzou i ABC analýzou a Cash-flow managementem.

Záměr kurzu

V kurzu Controlling II účastníci získají pokročilé znalosti a dovednosti v jednotlivých oblastech controllingu. Naučí se využívat a zavádět vhodné analýzy, ukazatele a metody pro efektivní řízení finančních zdrojů, naučí se plánovat a řídit náklady a sledovat vývoj tržeb, a tím optimalizovat finanční procesy.

Určeno

Kurz je vhodný pro controllery, finanční analytiky, manažery a všechny, kteří se zajímají o oblast řízení a kontroly v podnikání, a to ze ziskových i neziskových organizací.

Kurz Controlling II navazuje na kurz Controlling I. Blíže rozpracovává jednotlivé oblasti controllingu ve společnosti. Od účastníků se předpokládá základní znalost controllingu a finančního řízení.

Obsah kurzu

 1. Controllingová funkce
  – Co je obsahem controllingu a jaký je jeho účel
  – Controllingový cyklus
  – Strategické a operativní hledisko
 2. Finanční controlling
  – Obsah finančního controllingu
  – Investiční controlling
  – Projektový controlling
  – Cash-flow management
  – Praktická cvičení na Balanced scorecards
 3. Operativní controlling
  – Nákladový controlling
  – Controlling prodeje
  – Personální controlling
  – Výrobní controlling
  – Logistický controlling
  – Praktická cvičení na Variační analýzu a ABC
 4. Strategický controlling
  – Obsah strategického controllingu
  – Marketingový controlling

Účastníkům bude vystaveno osvědčení o absolvování s uvedením rozsahu 8 hodin a obsahové náplně kurzu.

Harmonogram kurzu

08:30 – 09:00 Prezence
09:00 – 17:00 Odborný program

V průběhu kurzu bude účastníkům podáno občerstvení v podobě kávy, čaje, džusu, chlebíčku, ovoce a zákusku.

Máte zájem o kurz Controlling II.?

Jsme tu, abychom vám podali pomocnou ruku a předali naše know-how v oblasti controllingu. Pro nezávaznou konzultaci volejte, nebo pište na e-mail, případně vyplňte připravený formulář.
Přejít na poptávku

Máte zájem o naše služby?
Zašlete nám nezávaznou poptávku
Pojďme spolupracovat