služby

Naše služby lze zjednodušeně charakterizovat jako služby externího finančního ředitele či finančního controllera. „Solution“ (tj. „řešení“) v našem logu představuje tři etapy nebo pilíře, na kterých stojí celé  finanční řízení – rozvoj, operativa a znalosti.

Kontaktovat nás je dobý nápad pokud:

  • Chcete být konkurenceschopnější a mít moderní a efektivní řízení podniku.
  • Hledáte stabilitu a zkušeného partnera, který je vždy po ruce a dokáže řešit problémy.
  • Nechcete stálého zaměstnance, ale potřebujete cíleně využívat jen služby v určitém rozsahu nebo když je potřeba.
  • Chcete poradit, vést či vzdělat sebe nebo své zaměstnance v podnikových financích a procesech. 

rozvoj řízení

Prvním pilířem je rozvoj či zavádění něčeho nového, lepšího. Může se jednat o komplexní agendu controllingu nebo jen o malý procesík schvalování služebních cest. Rozvojem řízení rozumíme konkrétně zlepšovací projekty, které následně přináší benefity v různých podobách:

  • Zlepšení efektivity procesního řízení a organizace (propojení strategie, plánu a organizace)
  • Přímé úspory nákladů či výdajů (investiční rozhodování)
  • Nižší chybovost při zpracování a vyhodnocování dat. (automatizace reportingu)
  • Nižší časovou náročnost pravidelných úkolů (optimalizace procesů)
  • Nižší riziko procesní, rozhodovací,
  • Transparentnost díky použití kontrolních mechanismů

Procesy

Procesy ať už psané či nepsané jsou srdcem řízení. Zjistili jsme, že se často trápíte operativou, například s cesťáky, sledováním zakázek a pohledávek či předávání faktur a tím není čas přemýšlet o velkém obrázku – nakládání s majetkem společnosti, vhodný reporting KPI provázaný na strategii, spolehlivý model Cashflow nebo nastavení manažerské výsledovky nebo ještě lépe zavedení celého controllingu.

Případové studie

I sestavení jednorázových komplexních analýz může být velice komplikované a zdlouhavé. V minulosti jsme řešili detailní analýzy personálních nákladů, v době Covidu jsme po týdnu aktualizovali cashflow vždy s novými parametry. Připravovali jsme s HR odměňovací schéma i schéma restrukturalizace. Administrativně jsme zastřešovali multi-milionové investice i projekty. Pohybovali jsme se i v procesech due dilligance a akvizic podniků.

Modelování

Jedna z nejdůležitějších controllerských dovedností je finanční modelování. Modelování v sobě spojuje technické dovednosti, znalosti softwaru, ale i kreativitu a porozumění provozu firmy, procesů a organizačního uspořádání. Modelovat lze vše, ale modely číslo jedna, které doporučujeme pro váš klidnější spánek jsou výrobní (popř. provozní) sazby, kde získáte jasnou představu o skutečné ceně vašeho výrobku či služby a samozřejmě cashflow.

Rozhodování

Kvalifikované manažerské rozhodnutí vyžaduje detailní znalost situace podloženou čísly. Vyhněte se intuitivnímu řízení a rozhodování od stolu a pro klíčové oblasti vašeho byznysu a vždy využijte vhodný nástroj a ukazatel. Možná právě nyní řešíte, zdali se vrátí investice, která technicky vypadá dobře, změnu dodavatele, který je první pohled levnější nebo navýšení mezd, protože vaši zaměstnanci pracují tvrdě.

Plánování

Plánování je vedle kontroly plánu nejdůležitější controllerskou aktivitou. Je jedno zda hovoříme o ročních rozpočtech nebo akčních plánech k napravení nežádoucích jevů. Plán znamená přítomnost cíle. Cíl znamená smysl naší práce. Je smutnou pravdou, že kdo neplánuje – neřídí (nemá kam). Protože jsme duší i srdcem hlavně controlleři, pomůžeme vám postavit váš plán, nadefinovat vhodná KPI a ukazatele pro řízení vašeho podniku, a to vše provážeme na vaši strategii a poslání (misi). Nemáte jasnou strategii podniku? Rádi začneme zde.

Data

Mnoho procesů je pevně provázáno s informačními systémy. Často se setkáváme se situacemi, kdy data z jednoho systému neodpovídají druhému. Tento stav znesnadňuje řízení, protože management nemůže vědět, zdali jsou údaje v pořádku a co jaké hodnoty brát v úvahu. V lepším případě je potřeba údaje znovu ověřovat. Naše zákazníky opakovaně zlobí například, že detail fakturace neodpovídá výsledovce, počet zaměstnanců ze mzdového systému se liší report od reportu. Stav zásob v rozvaze neodpovídá detailu skladu.

outsourcing

Klíčem úspěchu dobrého řízení businessu je dobré nastavení contollingové funkce. Controlling není doménou pouze oddělení financí, ale měl by být součástí alespň omezené výbavy každého managera a oddělení.

outsourcing

Druhý pilíř představuje rutinu, operativu, která musí být udělána. Jsou to pravidelné reporty, které je třeba zpracovat, pojištění, která je třeba prodloužit, anebo plán plateb, který je nutno zaktualizovat. Rádi za Vás převezmeme agendu v jakémkoliv rozsahu krátkodobě i dlouhodobě. Jsme si natolik jistí našimi technickými dovednostmi natolik, že garantujeme, že vás zpracování vyjde levněji než interní zpracování.

Externí spolupráce

Externí spolupráce je náš dlouhodobý cíl. Věříme tomu, že v dnešních podmínkách dokážeme poskytovat službu, kvalitněji a levněji a efektivněji, než je k dispozici na trhu práce. Ve vašich vyfakturovaných hodinách nikdy nenajdete přestávku na kafe, dovolenou ani náhradu za nemoc. Klíčem je časová a prostorová flexibilita. Externí spoluprací může být samostatnou agendu např. pravidelná příprava plánu Cashflow tak i zastřešení celých Vašich financí. Spoluprací získáte různé specializace jak pro jednání s bankou, platby, tak i pro zpracování analýz a reportů.

Interim

Interim v našem pojetí znamená řešení nestandardní situace vyžadující rychlé řešení v rámci finančního řízení. Nejsme interim agentura, ale jsme připraveni našim partnerům pomoci s vysokým nasazením přímo v jejich firmě. Příkladem může být náhlý rozpad FI týmu nebo podpora vašich zaměstnanců na náležitém projektu většího rozsahu např. prodej podniku či downsize scénář. Samozřejmě rádi zaštítíme Vaši agendu i po nezbytnou dobu kdy hledáte svého finančnáka a rádi mu předáme znalosti, které jsem u vás získaly.

vzdělávání

Třetí pilíř představuje rozvoj finančních znalosti, kompetencí, stejně jako technických dovedností vašich zaměstnanců. Naučíme vaše managery, jak číst výkaz zisku a ztráty, vaše zaměstnance jak efektivně používat excel. Pokud si budete přát staneme se mentory vašeho nového junior controllera. Odměna by se vám měla vrátit v podobě zlepšovacích návrhů a usnadnění operativy.

Konzultace

Někdy není potřeba domlouvat hned dlouhodobou spolupráci, ale stačí dobrá rada. Náš záběr je široký, může se jednat o pomoc při zavedení controllingu, o názor na organizační strukturu, na compliance program, o nastartování nového projektu nebo pomoc při definování strategie firmy.

Mentoring

Je řešení užitečné pokud chcete svého finančáka, někoho nového, schopného a dynamického, ale nevíte jak ho zaškolit. My víme a systematický výcvik a metodické vedení controllera nebo (junior) finančního managera/ředitele provedeme přímo u vás (např. podpora při povýšení controllera na finančního managera) včetně definování náplně práce (pokud není). Předpokladem je naše seznámení se s vaším podnikáním a strategickým cílem.

Workshopy

Ačkoliv mohou pojmy KPI, plánování, controlling a finanční výsledky budit dojem. že je to záležitost finančního ředitele, měli by být obsaženy ve slovníčku každého managera. Cílem našich workshopů je seznámit vaše vedení stravitelnou formou s provázaností finančních výsledků s jejich oblastí působení a strategii firmy.

Školení

Školení směřuji na klíčové dovednosti a znalosti jakéhokoliv analytika. Zaměřujeme se na proškolení excelu, a na základy ekonomiky podniku. Všechny školení jsou vám k dispozici také online. V momentě individuální poptávky připravujeme školení na míru dle úvodního screeningu a vašeho očekávání.

kontaktujte nás

Zaujali jsme vás a chtěli byste se nás na něco zeptat? Neváhejte nás kontaktovat, telefonem, mailem anebo předpřipraveným formulářem níže.

Ing. Pavel Peňáz, MBA

Controlling Solutions s.r.o.
Ing. Pavel Peňáz, MBA
zakladatel a jednatel

Adresa Sídla:

Okružní 242, 570 01 Litomyšl

Zaškrtněte prosím souhlas.