(Re)organizační struktura

O vhodném organizačním uspořádání

Ekonomice ČR se v posledních letech, či desetiletí dařilo a mnoho společností se nechalo uchlácholit tímto tučným obdobím a nerozvíjely svoje procesy ani struktury. Díky pandemii COVID, chipové krizi a invazi na Ukrajinu se společnosti setkaly nejen s razantními omezeními, ale i s dramatickým poklesem v tržbách, na který je nutno zareagovat prakticky ze dne na den. Zdá se, že mezi výrobními společnostmi byl vítězem ten, kdo měl dobře nastavené organizační schéma a dokázal rychle zareagovat na sníženou poptávku.

 

Dalším důvodem, proč se zabývat optimální organizační strukturou jsou jednoznačně úspory osobních nákladů v kontextu potenciálních krizí. V posledních letech musely podniky v ČR doslova bojovat o zaměstnance a až velmi často se uchylovaly k pohodlnějším peněžním stimulacím, které měli za následek nárůst personálních nákladů v P&L až aby se zabývali razantnější re-organizací starých struktur. Do příchodu COVID krize, byly tyto náklady kompenzovány vyššími objednávkami. Jakmile byl ovšem trh omezen, podniky, které nebyly dostatečně kapitálově silné, anebo připravené na tuto novou výzvu, měly najednou pouze dvě možnosti: (1) umenšit, či úplně zavřít byznys, anebo (2) rapidně změnit organizační strukturu a zvýšit produktivitu práce – jinými slovy zahájit krizový management.

 

Organizační nastavení společností závisí i na jejich vlastnické a historické struktuře. Výrobní společnosti se zahraniční centrálu mají obvykle jasno jak by měla být celá skupina nastavena, avšak jejich detail často končí na úrovni Top managementu společnosti či závodu. Tradiční ryze české výrobní společnosti jsou naopak pomalejší při zavádění změn a často přetrvává jakýsi „rodinná“ organizace práce bez jasně vymezených kompetencí. Zajímavým průnikem jsou potom tradiční české společnosti, které byly koupeny nadnárodní skupinou. Obvykle se v takových to případech žádá rychlé přizpůsobení což může být v „zajetých“ struktur neochotně přijímáno a v důsledku toho nastávají vynucené organizační měny s cílem zvýšení optimalizace, úspor a transparentnosti.