Finance a finanční řízení

Co je vlastně finanční řízení, jaké je jeho místo pokud mluvíme o financích podniku. Co je obsahem a posláním? Pro koho je určeno a s jakými oblastmi pracuje.

Finance jako funkce

Finanční disciplína je velice rozmanitá činnost a velice často se stává pojmy jako finance, ekonimika podniku, účetnictví, controlling a finanční řízení se často míchají a zaměňují.

Ačkoliv je zřejmé, že všechny tyto oblasti financí jsou pro firmy a podnikatelé velice důležité a všechny musí být v nějaké míře obsaženy v moderním způsobu podnikání. Pokusme si utřídit jednotlivé pojmy.

Finanční řízení a controlling

Řekněme, že na pomyslném vrcholu této finanční pyramidy, které sceluje všechny potřeby podniků je finanční řízení. Můžeme si jej představit například v osobě finančního ředitele nebo ekonoma, který rozumí účetnictví, ačkoliv ho sám nezpracovává, má přehled o daňových dopadech, ačkoliv není daňový poradce, a rozumí vnitřní ekonomice svého podniku a plánování což je doménou controllingové funkce a následně díky tomu dokáže interpretovat hospodaření společnosti, zachytit včas rizika a spolupracovat na strategickém plánování s managementem společnosti.

Finanční trojnožka

Představme si tedy finanční řízení Jako stoličku, která stojí na třech nohách. Každá je důležitá a pokud jednu uřízneme společnost která sedí na stoličce spadne, nebo muset vynaložit extrémní úsilí aby nespadla.

První z nich je noha statutárních a zákonných povinností, které firma nebo společnost musí zaštítit. Bezpochyby sem spadá účetnictví, daňová agenda a komunikace s úřady a další výkaznictví.

Druhá nožka stoličky představuje zájmy interních skupin, neboli management. Nožička poskytuje oporu finančnímu řízení skrze manažerskou informaci určenou vedení společnosti popř. vlastníkům. Zde nehovoříme o ničem jiném než o controllingu, který díky znalosti detailu, předkládá včas vhodně agregovaná data managementu.

Třetím opěrným bodem finančního řízení je zajištění dobré spolupráce se třetími stranami. Obvykle se jedná o finanční instituce – banky, pojišťovny, vlastníky, obchodní partnery či poradce, které společnost potřebuje pro financování či zpracování nějakého projektu.

Jedna noha navíc

Ačkoliv 3 body určují rovinu a 3 nožičky stoličky stačí aby společnost nespadla, má smysl se zamyslet na zvýšení stability. Finanční řízení je řízení a řízení zahrnuje práci s lidmi. Z tohoto pohledu vypadá účelně vzdělat ve společnosti finančního i nefinančního personál. Pouhé proškolení excelu pomůže ušetřit hodiny měsíčně. Workshop managementu pomůže vnímat „nefinančákům“ společnost skrze marže, KPI a zisky.