Co je controlling

Controlling je z anglického slova control = řídit. Nesprávná je záměna termínu controllingu s pouhou kontrolou, k čemuž samotný překlad navádí. Ačkoliv dozajista jedna z controllingových (i manažerských) funkcí je kontrola, pojem controlling sahá mnohem dál.

Finance a finanční řízení

Co je vlastně finanční řízení, jaké je jeho místo pokud mluvíme o financích podniku. Co je obsahem a posláním? Pro koho je určeno a s jakými oblastmi pracuje.

(Re)organizační struktura

O vhodném organizačním uspořádání Ekonomice ČR se v posledních letech, či desetiletí dařilo a mnoho společností se nechalo uchlácholit tímto tučným obdobím a nerozvíjely svoje procesy ani struktury. Díky pandemii COVID, […]