Sídlo:
Controlling Solutions s.r.o.
Okružní 242
Litomyšl 570 01
IC: 07371659
DIC: CZ07371659
Spis. zn. C 42280 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové
Kontakt:
Tel: +420 725 573 175
E-mail: info@conso.cz