Zastřešení controllingové operativy

  • Reporting managementu, do skupiny i třetím stranám
  • Kontrola nových projektů, kalkulací a zakázek
  • Sledování KPI a kontrola nápravných opatření
  • Zpracování odchylkových analýz v rámci porovnání na plán
  • Zpracování investičních analýz pro managerské rozhodování
  • Zpracování rozpočtů a výhledů
  • Podpora při závěrkách, auditech
  • Zpracování velkých objemů dat
  • Zpracování prezentací
  • Kontrola dodržování směrnic (inventury, interní kontrolní systém, schvalovací procedury atd.)