Procesy

Procesy

Předpokladem efektivního fungování controllingu ve vašem businessu je dobré nastavení kvalitního processního prostředí. Naše řešení vždy směruje k optimálnímu stavu, ze kterého vaše společnost měla co možná největší úžitek.

Read More

Outsourcing

Outsourcing

Klíčem úspěchu dobrého řízení businessu je dobré nastavení contollingové funkce. Controlling není doménou pouze oddělení financí, ale měl by být součástí alespň omezené výbavy každého managera a oddělení.

Read More

Školení

Školení

Finanční znalosti a excelovské dovednosti jsou základní nutnou dovedností, každého controllera. Společně s analytickým myšlením, může být jeden člověk na správném místě neocenitelným přínosem pro váš byznys.

Read More

Filozofie našich služeb

Portfolio

Naše vize je kompletní nastavení controllingu ve společnosti ve třech návazných oblastech. 

(1) zavedení procesů a nástrojů controllingu které umožní efektivněji řídit společnost. 

(2) outsourcing zabezpečí správné a včasné zpracování vašich reportů, analýz a závěrek po nezbytnou dobu.

(3) školení vašeho personálu, aby měl dovednosti a znalosti potřebné k zastřešení standardních controllingových aktivit

Rozsah cílového řešení může být komplexní zavedení celé controllingové funkce, ale také pouze zastřešení dílčí části v libovolném rozsahu dle potřeb zákazníka. 

Zpracování zakázky

Po vyjasnění potřeb a požadavků a po formulování cílového stavu standardně pokračujeme ve třech krocích – analýza, provedení, review:

       (1) vstupní analýzou, která vede ke komplexnímu popsání situace či popsání řešeného problému ve vaší společností a návrhem provedení / zpracování projektu (úkonu nebo školení) výstupem je report s doporučeními, a návrhem realizace vč.časové náročnosti a ceny. Dle komplexnosti mohou být jsou součástí výstupu také plány školení, SWOT analýza, kalkulace a další.

       (2) provedení zakázky. směřuje vždy ke cílovému stavu stanoveným zákazníkem, s navrženým postupem realizace během vstupní analýzy. Výstupem je vedle zpracování zadaného úkolu i upozornění na další rizika nebo potenciální příležitosti, na které jsme narazili během další práce, na kterých budeme rádi pracovat.

       (3) po dokončení zakázky předáváme klientovy veškerou dokumentaci a excelovské nástroje či školící materiály spojené se zakázkou. Zpravidla provádíme předání osobně v rámci závěrečného review a hodnocení. .